Khối thi đua các cơ quan tham mưu III sơ kết phong trào thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2020

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 6, ngày 17/07/2020 | 03:44 PM (GMT +7)
Chiều ngày 17/7, Khối thi đua các cơ quan tham mưu III tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020. Đồng chí Phạm Hồng Quảng- Giám đốc Sở TT&TT chủ trì hội nghị cùng đại diện thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh theo dõi Khối, đại diện Lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác thi đua khen thưởng của các đơn vị thành viên trong Khối.

Quang cảnh Hội nghị.

Khối thi đua các cơ quan tham mưu III, gồm: Sở Thông tin và Truyền thông là trưởng cụm, Sở Giáo dục & Đào tạo là phó cụm, các đơn vị thành viên là Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế , Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh và Truyền hình và Báo Quảng Nam.

Theo báo cáo sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của Khối thi đua các cơ quan tham mưu III. Báo cáo nêu rõ những nỗ lực và kết quả chủ yếu mà các đơn vị trong Khối đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2020. Bên cạnh những kết quả đạt được, Hội nghị đã nêu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các phong trào thi đua, cũng như chia sẻ những vấn đề cần rút kinh nghiệm trong thời gian tới.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, các đơn vị trong Khối thi đua các cơ quan tham mưu III đã thực hiện tốt công tác tham mưu, nghiên cứu cơ chế chính sách trên địa bàn tỉnh, công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; đồng thời chú trọng về công tác xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực quản lý nhà nước, công tác thanh tra, kiểm tra, công tác cải cách thể chế, cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, ...

Đầu năm 2020, các đơn vị thành viên trong Khối đã kịp thời ban hành chương trình công tác, tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước, xây dựng các tiêu chí, đăng ký thi đua, ký kết giao ước thi đua gắn với nhiệm vụ trọng tâm của ngành; thực hiện đăng ký giao ước thi đua với UBND tỉnh. Đồng thời phát động các phong trào thi đua “Quảng Nam chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020, “Quảng Nam chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016 - 2020; ban hành kế hoạch và triển khai thực hiện Đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII và Đại hội XIII của Đảng.

Kịp thời ban hành Quy chế hoạt động thi đua, hướng dẫn các cụm thi đua đối với các phòng, ban, đơn vị cấp huyện tổ chức Hội nghị đăng ký giao ước thi đua đầu năm và tổ chức sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm.

Việc triển khai nhiệm vụ công tác thi đua được các đơn vị thực hiện một cách thường xuyên, hiệu quả như việc thẩm định hồ sơ khen thưởng đảm bảo công khai, minh bạch, chính xác, kịp thời, đúng quy định; thực hiện đúng quy định về việc bình xét và lập hồ sơ thi đua khen thưởng đối với các tập thể và cá nhân thuộc các đơn vị. Chú trọng khen thưởng đối với chuyên viên, nhân viên, người lao động trực tiếp.

Trong năm qua, Khối thi đua các cơ quan tham mưu III không có đơn thư khiếu nại về công tác thi đua khen thưởng. Các phong trào thi đua theo đợt, chuyên đề được các đơn vị phát động, sơ kết, tổng kết và đề nghị khen thưởng đảm bảo quy định về số lượng và tiêu chuẩn khen thưởng.

Kết quả khen thưởng trong 6 tháng đầu năm: Báo Quảng Nam: Có 01 tập thể và 10 cá nhân được tặng giấy khen của Tổng Biên tập, 01 cá nhân được Ban Tuyên giáo tặng giấy khen về thành tích trong phòng chống Covid - 19; 01 phóng viên được Ban Tuyên giáo Trung ương tặng bằng khen về phóng viên tiêu biểu xuất sắc; Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam: 03 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 được tặng Bằng khen; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: đã đề nghị UBND tỉnh tặng bằng khen cho 04 tập thể (03 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác an toàn vệ sinh lao động 2019, 01 tập thể có thành tích xuất sắc trong việc xây dựng công trình Nhà bia ghi danh liệt sỹ quê hương tỉnh Thanh Hóa hi sinh trong kháng chiến tại tỉnh Quảng Nam); Sở Thông tin và Truyền thông: Bộ Thông tin và Truyền thông đã tặng bằng khen cho 02 cá nhân; đề nghị UBND tỉnh tặng bằng khen cho 02 tập thể và 02 cá nhân có thành tích trong công tác cải cách hành chính và công tác phòng chống dịch Covid -19; Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch đã đề nghị UBND tỉnh khen thưởng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2019 cho 32 thôn, khối phố, 27 gia đình văn hóa, 36 cơ quan, 02 doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, 01 xã đạt chuẩn văn minh đô thị, 02 phường đạt chuẩn văn minh đô thị; khen thưởng về thành tích trong công tác cải cách hành chính và công tác phòng chống dịch Covid-19 cho 03 tập thể, 04 cá nhân; Sở Y tế: Tham mưu UBND tỉnh đề nghị xét tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, các đơn vị đã thảo luận và thống nhất phương hướng triển khai nhiệm vụ thi đua, khen thưởng 6 tháng cuối năm 2020.

Phương Thuận

Lượt xem:  668

Tin đã đưa