Giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Nghị quyết số 114/2020/QH14 của Quốc hội

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ hai, ngày 20/07/2020 | 03:26 PM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 4015 /UBND-KTTH giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Nghị quyết số 114/2020/QH14 ngày 18/6/2020 của Quốc hội.

Nội dung công văn nêu rõ, theo Nghị quyết số 114/2020/QH14 ngày 18/6/2020 của Quốc hội về phân bổ vốn viện trợ không hoàn lại, điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Thông báo đến đồng chí Chủ tịch, các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đề nghị các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu Nghị quyết số 114/2020/QH14 ngày 18/6/2020 của Quốc hội, làm cơ sở tham mưu UBND tỉnh thực hiện theo quy định.

Giao Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì cùng với các đơn vị liên quan theo dõi, hướng dẫn các đơn vị, địa phương thực hiện và tham mưu UBND tỉnh thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền theo đúng quy định.

File đính kèm: Nghị quyết số 114/2020/QH14.

Thúy Hằng

Lượt xem:  179

Tin đã đưa
Xem theo ngày :