Sửa đổi, bổ sung Quy định về tiêu chuẩn đối với CBCC xã, phường, thị trấn

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ hai, ngày 20/07/2020 | 03:39 PM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 10 /2020/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tiêu chuẩn đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND ngày 05/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.

Cụ thể, Quyết định sửa đổi, bổ sung về tiêu chuẩn của Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; tiêu chuẩn của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân; tiêu chuẩn của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân; bổ sung nội dung đối với chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND và UBND”.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2020. Ngoài các nội dung được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định này, các nội dung khác của Quy định về tiêu chuẩn đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND ngày 05/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam vẫn tiếp tục có hiệu lực thi hành.

File đính kèm: Quyết định số 10 /2020/QĐ-UBND.

Thúy Hằng

Lượt xem:  227

Tin đã đưa
Xem theo ngày :