Giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 65 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ hai, ngày 20/07/2020 | 03:43 PM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ban hành công văn 3983 /UBND-KTTH, ngày 16 tháng 7 năm 2020 về giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 65/2020/TT-BTC ngày 09/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Theo Thông tư số 65/2020/TT-BTC ngày 09/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 302/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí môn bài; UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Thông báo đến đồng chí Chủ tịch, các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đề nghị các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố truy cập vào địa chỉ http://qppl.vpubnd.quangnam.vn tải Thông tư số 65/2020/TTBTC ngày 09/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính để nghiên cứu và thực hiện theo quy định.

UBND tỉnh giao Cục Thuế tỉnh chủ trì phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, triển khai thực hiện các quy định tại Thông tư số 65/2020/TT-BTC ngày 09/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; tham mưu UBND tỉnh các nội dung thuộc thẩm quyền quy định./.

File đính kèm: công văn 3983 /UBND-KTTHThông tư số 65/2020/TT-BTC

Phương Thuận

Lượt xem:  186

Tin đã đưa
Xem theo ngày :