Phê duyệt kế hoạch xét tuyển công chức cấp xã thành công chức cấp huyện của UBND huyện Tiên Phước

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 3, ngày 21/07/2020 | 08:46 AM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ban hành quyết định 1915 /QĐ-UBND , ngày 20 tháng 7 năm 2020 về phê duyệt kế hoạch xét tuyển công chức cấp xã thành công chức cấp huyện của UBND huyện Tiên Phước.

Theo đó, tại quyết định này phê duyệt Kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 26/6/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Tiên Phước về việc xét chuyển công chức cấp xã thành công chức cấp huyện, như sau:

Số lượng xét chuyển: 01 chỉ tiêu;  Ví trí việc làm: Thực hiện chính sách người có công; Đơn vị: Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện; Trình độ đào tạo: Đại học chuyên ngành Bảo tàng học;  Hình thức xét chuyển: Thực hiện bằng hình thức phỏng vấn.

Cạnh đó, UBND tỉnh giao Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Tiên Phước có trách nhiệm: hông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, Cổng thông tin điện tử Ủy ban nhân dân huyện và niêm yết tại trụ sở của cơ quan có nhu cầu xét chuyển: Tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng cần xét chuyển, thời gian và địa điểm tiếp nhận hồ sơ của người đăng ký xét chuyển.

Thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch; tổ chức kiểm tra, đối chiếu văn bằng, chứng chỉ hợp pháp, hợp lệ đối với các trường hợp được xét chuyển theo tiêu chuẩn ngạch công chức, vị trí việc làm cần tuyển dụng. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện theo đúng quy định. Tổ chức triển khai thực hiện việc xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện theo đúng quy định hiện hành và kế hoạch đã được phê duyệt.

File đính kèm: quyết định 1915 /QĐ-UBND

Phương Thuận

Lượt xem:  478

Tin đã đưa
Xem theo ngày :