Tăng cường công tác quản lý, bảo đảm an toàn đập, hồ chứa thủy lợi

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 3, ngày 21/07/2020 | 11:06 AM (GMT +7)
Để đảm bảo an toàn cho các công trình thủy lợi và chủ động ứng phó với các diễn biến bất thường của thời tiết trong mùa mưa, lũ năm 2020; ngày 20/7, UBND tỉnh ban hành công văn 4042 /UBND-KTN yêu cầu các Sở, ngành liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai một số nội dung nhằm tăng cường công tác quản lý, bảo đảm an toàn đập, hồ chứa thủy lợi năm 2020.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố củng cố, kiện toàn Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp huyện, cấp xã và công trình hồ chứa nước; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên chịu trách nhiệm điều hành, ứng phó sự cố; tổ chức, xây dựng, bố trí lực lượng ứng cứu, phương tiện thiết bị và các nhu yếu phẩm khác,... nhằm chủ động ứng phó với các tình huống xảy ra;

Chỉ đạo thực hiện củng cố ngay năng lực cho các tổ chức quản lý, khai thác công trình thủy lợi chưa đáp ứng yêu cầu để phục vụ mùa mưa bão năm 2020; thực hiện phát quang bụi rậm, chặt cây trên mái đập, đỉnh đập, mang tràn, mang cống và nạo vét, khơi thông dòng chảy kênh thoát lũ, rãnh tiêu nước mái hạ lưu đập nhằm thuận lợi cho công tác quan trắc, kiểm tra các hạng mục công trình đầu mối trong mùa mưa, lũ; thường xuyên theo dõi tình hình thời tiết, tổ chức trực ban, kiểm tra công trình trong và sau mùa mưa, lũ nhằm sớm phát hiện những nguy cơ gây mất an toàn công trình và có biện pháp xử lý kịp thời, tránh để xảy ra sự cố;

Thành lập đoàn công tác tổ chức kiểm tra, đánh giá tổng thể về mức độ an toàn của các hồ chứa trên địa bàn (theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11699:2016 - Công trình thủy lợi - Đánh giá an toàn đập). Trên cơ sở đó, quyết định phương án tích nước hợp lý tại các hồ chứa thủy lợi, lập danh mục các công trình hư hỏng, xuống cấp có nguy cơ mất an toàn và bố trí kinh phí khắc phục, sửa chữa trước mùa mưa lũ, tuyệt đối không để xảy ra sự cố mất an toàn cho công trình và vùng hạ du; đồng thời báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) để theo dõi, chỉ đạo;…

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo dõi, đôn đốc các địa phương thực hiện củng cố năng lực cho các tổ chức quản lý, khai thác công trình thủy lợi theo quy định; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo; Tham mưu UBND tỉnh thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá an toàn các đập, hồ chứa bị hư hỏng, xuống cấp có nguy cơ mất an toàn, đề xuất giải pháp khắc phục, sửa chữa và quyết định phương án tích nước phù hợp; tổng hợp báo cáo hiện trạng an toàn đập, tờ khai đăng ký an toàn đập của các địa phương và Công ty TNHH Một thành viên Khai thác thủy lợi Quảng Nam, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định;

Theo dõi, đôn đốc các địa phương, tổ chức, cá nhân quản lý khai thác công trình thủy lợi thực hiện Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Thủy lợi và các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Thủy lợi trên địa bàn tỉnh được ban hành kèm theo Quyết định 842/QĐ-UBND ngày 20/3/2019 của UBND tỉnh và tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo; tổ chức thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt phương án ứng phó thiên tai, phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp cho công trình và vùng hạ du đập trên địa bàn 02 huyện trở lên;

Chỉ đạo kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn và quyết định việc tích nước đối với các hồ chứa thủy lợi do Công ty TNHH Một thành viên Khai thác thủy lợi Quảng Nam quản lý, khai thác; chỉ đạo Công ty TNHH Một thành viên Khai thác thủy lợi Quảng Nam tổ chức kiểm tra, vận hành thử các cửa van, thiết bị phục vụ cho công tác điều tiết lũ, bố trí thiết bị dự phòng đảm bảo công trình điều tiết lũ vận hành bình thường trong mọi điều kiện; thường xuyên quan trắc, tính toán lưu lượng nước đến hồ, dự tính khả năng gia tăng mực nước hồ để chủ động vận hành chống lũ an toàn. Cập nhật thông tin vận hành các hồ chứa lên trang điện tử thu thập thông tin điều hành hệ thống thủy lợi của Tổng cục Thủy lợi (địa chỉ: www.thuyloivietnam.vn);...

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh tổ chức thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ tại Phụ lục 3, Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Thủy lợi và các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Thủy lợi trên địa bàn tỉnh được ban hành kèm theo Quyết định 842/QĐ-UBND ngày 20/3/2019 của UBND tỉnh; Tổ chức kiểm tra, xác định nội dung công việc và tiến độ thực hiện dự án phù hợp đảm bảo các hạng mục công trình đầu mối các hồ chứa nước an toàn vượt lũ (các hồ: Lộc Đại, Hố Mây, Đồng Nhơn, Hố Lau, Đập Đá, Hóc Kết, Hóc Bàu).

Đồng thời, đề nghị Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh tăng cường công tác quan trắc khí tượng thủy văn, thu thập số liệu mưa, bão, lũ; dự báo, cảnh báo kịp thời xu thế thời tiết, diễn biến của mưa, bão, lũ, thiên tai để phục vụ công tác chỉ huy phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh.

File đính kèm: Công văn

TD

Lượt xem:  490

Tin đã đưa
Xem theo ngày :