Điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 3, ngày 21/07/2020 | 02:29 PM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ban hành quyết định 1918 /QĐ-UBND, ngày 20 tháng 7 năm 2020 về phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn Tiểu dự án: Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Quảng Nam sử dụng vốn Ngân sách Trung ương, giai đoạn 2019-2020; thuộc dự án: Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2013-2020.

Theo đó, tại quyết định này điều chỉnh thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu tại Điều 1, Quyết định số 1978/QĐ-UBND ngày 14/6/2019 của UBND tỉnh về kế 2 hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn Tiểu dự án: Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Quảng Nam sử dụng vốn Ngân sách Trung ương, giai đoạn 2019-2020; thuộc dự án: Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2013-2020, với các nội dung sau: Xem chi tiết tại đây

Phương Thuận

Lượt xem:  392

Tin đã đưa