UBND tỉnh công bố Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Nội vụ

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 4, ngày 22/07/2020 | 09:57 AM (GMT +7)
Ngày 21/7, UBND tỉnh ký quyết định số 1941/QĐ-UBND công bố Danh mục gồm 133 thủ tục hành chính (bao gồm: 81 thủ tục hành chính cấp tỉnh, 37 thủ tục hành chính cấp huyện, 15 thủ tục hành chính cấp xã) thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam trên 09 lĩnh vực.

09 lĩnh vực, gồm: Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; Công chức, viên chức; Quản lý nhà nước quỹ xã hội, quỹ từ thiện; Quản lý nhà nước về hội; Chính quyền địa phương; Quản lý nhà nước về công tác thanh niên; Quản lý nhà nước về Văn thư - Lưu trữ; Quản lý nhà nước về Tôn giáo; Quản lý nhà nước về Thi đua - Khen thưởng.

File đính kèm: Quyết địnhPhụ lục

TD

Lượt xem:  2,313

Tin đã đưa