Kế hoạch Cải thiện Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh Quảng Nam năm 2020

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 4, ngày 22/07/2020 | 03:09 PM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch cải thiện Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) tỉnh Quảng Nam năm 2020 và những năm tiếp theo.

Ban hành kế hoạch với mục đích nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thực hiện các nội dung của Chỉ số PAPI năm 2019. Phấn đấu trong năm 2020 và các năm tiếp theo các chỉ số nội dung, chỉ số nội dung thành phần của Chỉ số PAPI tiếp tục tăng điểm so với năm 2019. Đồng thời, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu các ngành, các cấp, mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong nỗ lực cải thiện hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; nâng cao nhận thức và huy động sự tham gia rộng rãi của mọi tầng lớp Nhân dân vào quá trình xây dựng, thực thi và giám sát việc thực thi chính sách.

Năm 2020, phấn đấu Chỉ số PAPI tỉnh Quảng Nam đạt 46.5 điểm (tăng 2.17 điểm so với năm 2019) và nằm trong nhóm tỉnh, thành phố đạt điểm trung bình cao của cả nước về hiệu quả quản trị và hành chính công.

Kế hoạch đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp để đạt các mục tiêu trên, trong đó tiếp tục quán triệt, triển khai có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị, Kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về cải cách hành chính, nâng cao chất lượng quản trị và hành chính công. Người đứng đầu các cấp, các ngành trực tiếp chỉ đạo toàn diện, thống nhất, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp nhằm cải thiện chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp tại cơ quan, đơn vị; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời hướng dẫn, đôn đốc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao;...

File đính kèm: Kế hoạch

TD

Lượt xem:  2,521

Tin đã đưa