Đặt tên, điều chỉnh giới hạn một số tuyến đường tại Hội An, Thăng Bình, Duy Xuyên và Đông Giang

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ hai, ngày 27/07/2020 | 09:50 AM (GMT +7)
Nghị quyết về đặt tên, điều chỉnh giới hạn một số tuyến đường tại thành phố Hội An; thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên; thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình và thị trấn Prao, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam vừa được HĐND tỉnh ban hành tại Nghị quyết số 23 /NQ-HĐND. Cụ thể như sau:

Tại thành phố Hội An: a) Đặt tên 85 tuyến đường (chi tiết theo Phụ lục I). b) Điều chỉnh giới hạn 01 tuyến đường (chi tiết theo Phụ lục II).

Tại thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên: Đặt tên 35 tuyến đường (chi tiết theo Phụ lục III).

Tại thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình: Đặt tên 09 tuyến đường (chi tiết theo Phụ lục IV).

Tại thị trấn Prao, huyện Đông Giang: Đặt tên 18 tuyến đường (chi tiết theo Phụ lục V).

HĐND tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết; chỉ đạo các địa phương tiến hành gắn biển tên đường và biển số nhà theo đúng quy định. Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Thúy Hằng

Lượt xem:  165

Tin đã đưa
Xem theo ngày :