Quyết định chủ trường đầu tư một số dự án nhóm B, nhóm C

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ hai, ngày 27/07/2020 | 10:01 AM (GMT +7)
Hội đồng nhân dân tỉnh vừa ban hành Nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư 09 dự án nhóm B và 37 dự án nhóm C.

Hội đồng nhân dân tỉnh giao y ban nhân dân tnh thc hin mt số ni dung sau:

- Chỉ đạo chủ đầu tư và các cơ quan, đơn vị có liên quan đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các thủ tục đầu tư theo quy định; tăng cường công tác phối hợp và nâng cao trách nhiệm các chủ đầu tư, cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác lập, thẩm định hồ sơ thiết kế, dự toán... Trong đó, thẩm định chặt chẽ về sựphù hợp quy hoạch, mục tiêu, quy mô đầu tư, giải pháp kỹ thuật, tổng mức đầu tư... đảm bảo tính khả thi, hiệu quả dự án trước khi quyết định đầu tư.

- Kiểm soát chặt chẽ khối lượng, đơn giá, định mức và các chi phí đầu tưxây dựng nhằm tiết kiệm nguồn vốn và phát huy hiệu quả đầu tư, hạn chế thấp nhất việc điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư dự án sau khi đã quyết định chủ trương đầu tư.

- Nâng cao hiệu quả công tác quản lý dự án, tránh lãng phí, thất thoát trongquá trình đầu tư xây dựng công trình; tăng cường thanh tra, kiểm tra hoạt độngđấu thầu, giám sát chất lượng công trình. Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cươngtrong chấp hành pháp luật về đầu tư xây dựng.

- Tổ chức thực hiện dự án đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật hiệnhành, lưu ý đối với các dự án có ảnh hưởng đến rừng, đất rừng; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định đối với những trường hợp phát sinh.

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh theo dõi, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

File đính kèm: Nghị quyết

 

TD

Lượt xem:  730

Tin đã đưa
Xem theo ngày :