Phê chuẩn điều chỉnh quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Nam năm 2018
Thứ hai, ngày 27/07/2020 | 03:22 PM (GMT +7)
HĐND tỉnh vừa ban hành Nghị quyết 16/NQ-HĐND, ngày 15 tháng 7 năm 2020 về phê chuẩn điều chỉnh quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Nam năm 2018.

Theo đó, tại Nghị quyết này tiến hành phê chuẩn điều chỉnh quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Nam năm 2018 tại Điều 1 Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 17 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh, với những nội dung sau: File đính kèm Nghị quyết 16 /NQ-HĐND.

Phụ lúc đính kèm: PL1; PL2

Phương Thuận

Lượt xem:  107

Tin đã đưa
Xem theo ngày :