Triển khai thực hiện dịch vụ công đối với công trình điện lực có điện áp từ 35 kV trở xuống
Thứ hai, ngày 27/07/2020 | 03:36 PM (GMT +7)
Sở Giao thông vận tải tỉnh vừa ban hành thông báo 1794/TB-SGTVT, ngày 23 tháng 7 năm 2020 về Triển khai thực hiện dịch vụ công đối với công trình điện lực có điện áp từ 35 kV trở xuống xây dựng trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của Quốc lộ đang khai thác thuộc phạm vi giải quyết của Sở Giao thông vận tải Quảng Nam.

Thực hiện Văn bản số 6216/BGTVT-TTCNTT ngày 26/6/2020 của Bộ Giao thông vận tải về việc triển khai dịch vụ công trên Cổng dịch vụ công quốc gia, văn bản số 4609/TCĐBVN-QLBTĐB ngày 08/7/2020 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc triển khai thực hiện Thông tư số 13/2020/TT-BGTVT ngày 29/6/2020 của Bộ Giao thông vận tải, Sở Giao thông vận tải Quảng Nam thông báo đến tổ chức, cá nhân  việc triển khai thực hiện dịch vụ công đối với công trình điện lực có điện áp từ 35 kV trở xuống xây dựng trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của Quốc lộ thuộc phạm vi giải quyết của Sở Giao thông vận tải với các thông tin như sau: File đính kèm: thông báo 1794/TB-SGTVT.

 

 

Phương Thuận

Lượt xem:  112

Tin đã đưa