Hơn 137 nghìn tỷ đồng hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, giai đoạn 2021-2025

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ hai, ngày 27/07/2020 | 03:40 PM (GMT +7)
Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết số 120/2020/QH14 phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Theo đó, thời gian thực hiện Chương trình được chia làm 02 giai đoạn: Giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025; Giai đoạn II: Từ năm 2026 đến năm 2030.

Trong giai đoạn 2021-2025, Chương trình có tổng kinh phí hơn 137 nghìn tỷ đồng. Nguồn vốn của Chương trình được bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Căn cứ kết quả thực hiện của Chương trình giai đoạn 2021-2025, Chính phủ trình Quốc hội quyết định nguồn lực thực hiện Chương trình giai đoạn 2026-2030.

Chương trình hướng đến mục tiêu thu hẹp dần khoảng cách về mức sống, thu nhập của vùng đồng bào DTTS và miền núi so với bình quân chung của cả nước; đến năm 2025 giảm 50% số xã, thông, bản đặc biệt khó khăn; đến năm 2030 cơ bản không còn xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn.

File đính kèm: Nghị quyết số 120/2020/QH14

Thúy Hằng

Lượt xem:  128

Tin đã đưa
Xem theo ngày :