Quy định nội dung, mức chi công tác hỗ trợ nạn nhân và chế độ hỗ trợ nạn nhân mua, bán người

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ hai, ngày 27/07/2020 | 03:46 PM (GMT +7)
HĐND tỉnh vừa ban hành Nghị quyết số 06 /2020/NQ-HĐND Quy định nội dung, mức chi công tác hỗ trợ nạn nhân và chế độ hỗ trợ nạn nhân theo Luật Phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Đối tượng áp dụng gồm: Nạn nhân là công dân Việt Nam, người không quốc tịch thường trú ở Việt Nam, người nước ngoài bị mua bán tại Việt Nam; Người trong thời gian chờ xác minh là nạn nhân theo quy định tại Điều 24, Điều 25 Luật Phòng, chống mua bán người; Người chưa thành niên đi cùng nạn nhân;  Các cơ quan, đơn vị, tổ chức (công lập và ngoài công lập), cá nhân sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước để thực hiện công tác hỗ trợ nạn nhân và chi các chế độ hỗ trợ nạn nhân.

Nghị quyết quy định cụ thể về nội dung và mức chi công tác hỗ trợ nạn nhân; nội dung và mức chi chế độ hỗ trợ trực tiếp cho nạn nhân.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2020.

File đính kèm: Nghị quyết số 06 /2020/NQ-HĐND.

Thúy Hằng

Lượt xem:  132

Tin đã đưa
Xem theo ngày :