Giảm mức thu phí tham quan trên địa bàn tỉnh

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ hai, ngày 27/07/2020 | 03:52 PM (GMT +7)
HĐND tỉnh vừa ban hành Nghị quyết 04 /2020/NQ-HĐND Quảng Nam, ngày 15 tháng 7 năm 2020 về giảm mức thu phí tham quan trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Theo đó, tại Nghị quyết này thống nhất giảm mức thu phí tham quan trên địa bàn tỉnh Quảng Nam quy định tại Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 và Nghi ̣quyết số 21/2017/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2017 của HĐND về quy định mức thu nộp, quản lý và sử dụng đối với một số loại phí thuộc thẩm quyền. Cu ̣thể mức thu phí tham quan sau khi giảm như sau: File đính kèm Nghị quyết 04 /2020/NQ-HĐND

Phương Thuận

Lượt xem:  151

Tin đã đưa
Xem theo ngày :