Tăng cường quản lý việc nhập cảnh đối với chuyên gia nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 3, ngày 28/07/2020 | 10:24 AM (GMT +7)
Thực hiện Công văn số 3949/CV-BCĐ ngày 24/7/2020 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 về việc tăng cường đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 cho chuyên gia nhập cảnh Việt Nam làm việc và Công văn số 2426/BCA-QLXNC ngày 17/7/2020 của Bộ Công an về việc chấp thuận cho người nước ngoài nhập cảnh; UBND tỉnh vừa có công văn 4229/UBND-TH ngày 28/7/2020 có ý kiến chỉ đạo như sau:

Các Sở, ngành: Y tế, Lao động – Thương binh và Xã hội, Ngoại vụ, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thc hin nghiêm các yêu cầu tiCông văn số 2847/CV-BCĐ ngày 23/5/2020 ca Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dch COVID-19 về việc hỗ trợ cho người nước ngoài là nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao, nhà quản lý doanh nghiệp nhập cảnh Việt Nam để làm việc, Hướng dẫn số 96/HD-BCĐ ngày 26/6/2020 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid 19 tỉnh Quảng Nam về quy trình tiếp đón và cách ly các chuyên gia, người lao động tay nghề cao, nhà quản lý nước ngoài nhập cảnh vào làm việc tại tỉnh; tạo điều kiện cho chuyên gia hoàn thin các thủ tục để vào làm vic ti Vit Nam.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, xem xét kỹ nhu cầu của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh mời, đón, sử dụng người nướcngoài (chuyên gia, nhà quản lý, lao động kỹ thuật cao) vào làm việc tại tỉnh và phối hợp Sở Ngoại vụ tham mưu UBND tỉnh danh sách người nước ngoài nhập cảnh để báo cáo Bộ Công an (Cục Quản lý xuất nhập cảnh) xem xét, giải quyết đúng đối tượng theo chỉ đạo tại Công văn số 2847/CV-BCĐ ngày23/5/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19,Thông báo số 203/TB-VPCP ngày 10/6/2020 của Văn phòng Chính phủ và Thông báo số 238/TB-VPCP ngày 12/7/2020 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Y tế có trách nhiệm thôngbáo cho các đơn vị mời chuyên gia vào làm việc phải đảm bảo:

- Chuyên gia được xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Real time- PCR trong thời gian từ 03 đến 07 ngày trước ngày nhập cảnh vào Việt Nam. Xét nghiệm SARS-CoV-2 phải được thực hiện tại phòng xét nghiệm do Chính phủphê duyệt hoặc thuộc hệ thống phòng xét nghiệm của Tổ chức Y tế thế giới.

- Chuyên gia có bảo hiểm y tế quốc tế hoặc cơ quan, tổ chức mời chuyên gia cam kết chi trả chi phí điều trị trong trường hợp bị mắc COVID-19.

- Đơn vị mời chuyên gia chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 khi mời chuyên gia vào làm việc.

(Lưu ý: không áp dụng đối với các chuyên gia đã có vé và sẽ nhập cảnh vào Việt Nam trước ngày 05/8/2020)

Công an tỉnh, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Ngoại vụ phối hợp chặt chẽ với các ngành, địa phương liên quan trên địa bàn tỉnh kiểm tra, xử lý nghiêm các dấu hiệu vi phạm, ngăn chặn triệt để tình trạng chuyên gia nước ngoài nhập cảnh không đúng đối tượng theo chỉ đạo của Bộ Công antại Công văn số 2426/BCA-QLXNC ngày 17/7/2020 nêu trên.

Sở Y tế có trách nhiệm hướng dẫn, tiếp tục giám sát chặt chẽ các doanhnghiệp, chuyên gia nước ngoài trong việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo an toàn theo quy định./.

File đính kèm: Công văn

 

TD

Lượt xem:  747

Tin đã đưa
Xem theo ngày :