Triển khai tích hợp một số dịch vụ công của Ngành Tư pháp lên Cổng dịch vụ công quốc gia

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 5, ngày 30/07/2020 | 10:39 AM (GMT +7)
UBND tỉnh ban hành công văn 4271/UBND-KSTTHC ngày 29/7/2020 yêu cầu Sở Tư pháp và Sở Thông tin và Truyền thông triển khai tích hợp một số dịch vụ công của Ngành Tư pháp lên Cổng dịch vụ công quốc gia. Cụ thể:

Sở Tư pháp chủ trì phối hợp chặt chẽ với Sở thông tin và Truyền thông kiểm tra “Thực trạng hoạt động của các Phân hệ đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến và đăng ký hộ tịch trực tuyến” theo các nội dung tại Khoản 1, Công văn số 2636/BTP-CNTT của Bộ Tư pháp để có kế hoạch triển khai thực hiện theo đúng hướng dẫnchỉ đạo của Bộ Tư pháp, khẩn trương báo cáo kết quả để UBND tỉnh theo dõichỉ đạo.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Văn phòng UBND tỉnh và các đơn vị có liên quan rà soát, thực hiện các nội dung theo yêu cầu tại Khoản 2, Công văn số 2636/BTP-CNTT của Bộ Tư pháp:

- Chủ động hoàn thiện và triển khai cung cấp các dịch vụ công trực tuyến đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp; đăng ký khai sinh (bao gồm: đăng ký khai sinh lần đầu, đăng ký khai sinh lại, liên thông đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi, liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi); cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân trên Cổng dịch vụ công của tỉnh, đồng thời, tích hợp thông tin đã được công dân đăng ký trênCổng dịch vụ công vào Hệ thống một cửa điện tử dùng chung của tỉnh theo đúng các quy định của pháp luật về lý lịch tư pháp, pháp luật về hộ tịch và các quy định của Chính phủ tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 và Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020.

- Thực hiện kết nối, tích hợp dữ liệu đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp tại Công văn số 72/CNTT-HTTT&CSDL ngày 05/02/2018 và Công văn số 2823/BTP-CNTT ngày 29/7/2019 về hướng dẫn kết nối các hệ thống thông tin do Bộ Tư pháp quản lý; trường hợp, tỉnh Quảng Nam đang được Bộ Tư pháp hỗ trợ kết nối trực tiếp thì chuyển đổi mô hình kết nối sang mô hình hướng dẫn tại Công văn số 2636/BTP-CNTT ngày 21/7/2020 của Bộ Tưpháp.

- Phối hợp với Văn phòng Chính phủ triển khai kết nối, đồng bộ thông tin các thủ tục đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp; đăng ký khai sinh; cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân giữa Cổng dịch vụ công của tỉnh với Cổng dịch vụ công quốcgia đảm bảo đáp ứng các quy định của Chính phủ tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CPvà hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ.

File đính kèm: Công văn

TD

Lượt xem:  482

Tin đã đưa
Xem theo ngày :