Đại hội đại biểu huyện Bắc Trà My lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 – 2025

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 5, ngày 30/07/2020 | 03:46 PM (GMT +7)
Sáng nay 30/7, Đảng bộ huyện Bắc Trà My khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XIX (nhiệm kỳ 2020 - 2025). Tham dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy cùng 249 đại biểu đại diện 2.420 đảng viên toàn Đảng bộ.

Đại hội đại biểu huyện Bắc Trà My lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 – 2025

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng ghi nhận và biểu dương những thành tựu mà toàn thể Đảng bộ và nhân dân huyện Bắc Trà My đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đó là kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Việc triển khai thực hiện các khâu đột phá bước đầu đã đem lại hiệu quả. Một số dự án đầu tư về công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp được triển khai thực hiện hứa hẹn sẽ mở ra hướng phát triển mới.

Công tác quy hoạch và trồng rừng gỗ lớn, cây dược liệu, bảo tồn và phát triển cây quế Trà My, phát triển đàn bò, nuôi cá lồng bè trên lòng hồ thủy điện bước đầu đem lại kết quả tích cực. Bản sắc văn hóa của các dân tộc được tôn vinh, giữ gìn... Trong công tác xây dựng Đảng, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng từng bước được nâng lên, phát triển đảng viên mới vượt 32% so với nghị quyết.

Trong nhiệm kỳ qua, công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn huyện đã đi vào nề nếp. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, xây dựng tổ chức cơ sở đảng, hệ thống chính trị không ngừng được nâng lên. Cấp ủy Đảng đã ban hành khá nhiều văn bản có tính quy chuẩn cao, đồng bộ, chặt chẽ để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; chú trọng củng cố, kiện toàn cấp ủy các tổ chức đảng. Chất lượng sinh hoạt chi bộ có chuyển biến tích cực; thực hiện việc phân công cấp ủy tăng cường dự sinh hoạt chi bộ cơ sở. Công tác phát triển đảng viên mới được thực hiện có hiệu quả, tỷ lệ kết nạp đảng viên mới đạt và vượt chỉ tiêu để ra. Công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hằng năm đúng theo hướng dẫn, qua phân loại hằng năm có trên 90% tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thực hiện tinh giản biên chế theo quy định, nâng cao chất lượng, hiệu quả, hiệu lực hoạt động của các cơ quan, đơn vị. Thực hiện nghiêm túc việc sáp nhập Thôn, tổ dân phố theo quy định. Công tác cán bộ có nhiều đổi mới, thực hiện công khai, minh bạch, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ. Công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức từng bước đi vào nề nếp, chặt chẽ theo phân cấp quản lý cán bộ. Công tác đánh giá cán bộ có sự chuyển biến theo hướng ngày càng đi vào thực chất, khách quan, toàn diện. Công tác luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ, giới thiệu cán bộ ứng cử đảm bảo đúng quy định, quy trình, tiến hành chặt chẽ, phù hợp với năng lực, trình độ chuyên môn của từng cán bộ. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng lãnh đạo, quản lý, điều hành của cán bộ, công chức được coi trọng bao gồm cả cán bộ dự nguồn.

Cũng trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ huyện Bắc Trà My đã lãnh đạo, chỉ đạo kinh tế huyện nhà thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu đề ra. Theo đó, ngành nông nghiệp được xác định là nhiệm vụ quan trọng, tạo khâu đột phá để phát triển công nghiệp, dịch vụ; theo đó, ngoài việc kế thừa, duy trì và phát triển các mô hình sản xuất như cây cao su, keo nguyên liệu, nuôi cá lồng bè…, ngay đầu nhiệm kỳ, Huyện ủy đã ban hành Nghị quyết số 03 về phát triển kinh tế vườn nhà, xây dựng các chương trình thực hiện Nghị quyết của cấp trên về phát triển kinh tế phù hợp với lợi thế của địa phương như: Trồng rừng gỗ lớn, bảo tồn và phát triển cây Quế Trà My, phát triển đàn bò. Sản lượng lương thực cây có hạt bình quân hàng năm đạt 8.000 tấn. Kinh tế vườn nhà được quan tâm chú trọng, tập trung vào trồng các loại cây ăn quả. Tình hình chăn nuôi gia súc, gia cầm phát triển ổn định với một số mô hình đem lại hiệu quả cao, như mô hình nuôi gà vườn, gà đồi, nuôi heo đen địa phương. Đặc biệt, mô hình nuôi cá lồng bè trên lòng hồ Thủy điện Sông Tranh 2 được duy trì ổn định và có chiều hướng phát triển với quy mô 200 lồng. Tổng diện tích rừng trồng đạt hơn 34.579ha/63.296ha  diện tích đất có rừng; trong đó, diện tích thực hiện các dự án trồng rừng gỗ lớn, trồng cây dược liệu, bảo tồn và phát triển cây Quế Trà My là hơn 700 ha; thực hiện giao khoán, khoanh nuôi, chăm sóc, bảo vệ rừng hơn 10.678 ha; cây cao su tiểu điền 128ha; còn lại diện tích trồng keo nguyên liệu. Trồng rừng tái sinh bình quân đạt 900 ha/năm, tỷ lệ độ che phủ rừng hiện nay đạt 58,39%. Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp giai đoạn 2016-2020 đạt 2.591 tỷ đồng, chiếm 37,54% tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế; tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm 6,68%.  Về công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp: tiếp tục duy trì, mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp tại cụm công nghiệp Tinh dầu quế như: nhà máy băm keo, sản xuất vật liệu xây dựng và các loại hình tiểu thủ công nghiệp cũng được phát triển cụ thể: gia công mộc, cơ khí, may mặc, in ấn, điện tử, khai thác vật liệu xây dựng; đồng thời kêu gọi, thu hút đầu tư phát triển, nâng cao giá trị sản xuất của các ngành nghề. Đến nay có 04 sảm phẩm Rượu gạo lúa rẫy, Tinh dầu Quế, Dầu phụng, Mía tím đã được công nhận sản phẩm Ocop. Về xây dựng, huyện đã đầu tư xây dựng 508 công trình, với tổng nguồn kinh phí ước tính hơn 747 tỷ đồng. Hoàn thành việc đầu tư xây dựng đưa điện lưới quốc gia đến 100% thôn. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp, xây dựng đạt 16,95%/năm; giá trị sản xuất giai đoạn 2016-2020 đạt 1.682 tỷ đồng, tăng 1,76 lần so với giai đoạn 2011-2015, chiếm 26,05% trong cơ cấu các ngành kinh tế của huyện.

Đại hội đã bầu 39 đồng chí vào BCH Đảng bộ huyện khóa XIX nhiệm kỳ 2020 – 2025 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Tỉnh Quảng Nam trong thời gian đến. Sau 1 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc Đại hội đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra.

Phương Thuận

Lượt xem:  1,367

Tin đã đưa
Xem theo ngày :