Số điện thoại đường dây nóng của các TTYTDP và các cơ sở y tế có liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Thứ 7, ngày 01/08/2020 | 09:24 AM (GMT +7)
Để thuận tiện cho các đơn vị, tổ chức và cá nhân trong việc phản ánh về tình hình dịch bệnh Covid-19 hiện nay cũng như tư vấn, giải đáp thắc mắc, hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, Cổng thông tin điện tử tỉnh xin cung cấp số điện thoại đường dây nóng của các TTYTDP và các cơ sở y tế.
1. Số điện thoại đường dây nóng Sở Y tế và các bệnh viện tuyến tỉnh
 

Đơn vị

Người đại diện

Số điện thoại

Sở Y tế Quảng Nam

Ông Nguyễn Văn Văn

0914.127432

Trung tâm KSBT tỉnh

Ông Trần Văn Kiệm

0913.693131

Trung tâm KSBT tỉnh

Ông Huỳnh Công Quang

0914.085388

Bệnh viện Trung ương 

Ông Đinh Đạo

0961.955168

Bệnh viện đa khoa tỉnh

Phạm Ngọc Ẩn

0913.449373

Bệnh viện đa khoa khu vực miền núi phía Bắc

Tô Mười

0905.123705

Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Nam

Nguyễn Tải

0984.158922

Bệnh viện đa khoa TP Hội An

Huỳnh Thuận

0905.011989

 
 
2. Số điện thoại của 18 Trung tâm y tế tuyến huyện:

Đơn vị

Người đại diện

Số điện thoại

TTYT Tam Kỳ

Ông Phạm Thanh Bình 

0914.201.165

TTYT Phú Ninh

Ông  Phan Đình Mỹ

0905.013.738

TTYT Điện Bàn

Ông  Ngô Thoại

0905.223.429

TTYT Hội An

Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh

0914.478.489

TTYT Duy Xuyên

Ông Nguyễn Văn Thạnh

0914.435.369

TTYT Thăng Bình

Ông Lộ Văn Hùng

0914.017.909

TTYT Đại Lộc

Ông Võ Hồng Hải

0903.586.874

TTYT Quế Sơn

Ông Đinh Hữu Long

0905.173.024

TTYT Núi Thành 

Ông Huỳnh Kim Thái

0984.562.807

TTYT Hiệp Đức 

Ông Hồ Văn Nhi

0983.895.012

TTYT Nam Giang 

Ông Chrưm Thanh Vòm

0914.228.210

TTYT Đông Giang 

Bà Lê Thị Quyết

0905.470.107

TTYT Tây Giang 

Ông Nguyễn Huy Thông

0967.721.313

TTYT Tiên Phước 

Ông Nguyễn Văn Dũng

0986.690.414

TTYT Bắc Trà My 

Ông Nguyễn Lương Trung

0376.300.303

TTYT Nam Trà My 

Ông Trần Văn Thu

0935.880.757

TTYT Phước Sơn 

Ông Nguyễn Hữu Long

0905.405.794

TTYT Nông Sơn 

Ông Nguyễn Ngọc Châu

0905.217.975

Lượt xem:  234

Tin đã đưa
Xem theo ngày :