Danh sách người phát ngôn của Ban Chỉ đạo về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cấp huyện
Chủ nhật, ngày 02/08/2020 | 08:17 AM (GMT +7)
Cổng thông tin điện tử tỉnh xin cung cấp danh sách người phát ngôn của Ban Chỉ đạo về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cấp huyện.

 

TT

ĐƠN VỊ

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

Đưa vào nhóm Tiểu ban TT

1

Thành phố Tam Kỳ

Phạm Thanh Bình

Giám đốc Trung tâm Y tế

0914201165

thanhbinhbtm@gmail.com

 

2

Thành phố Hội An

Nguyễn Văn Lanh

Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin

0983004013

lanhvhttha1966@gmail.com

x

3

Thị xã Điện Bàn

Nguyễn Xuân Hà

Phó Chủ tịch UBND huyện

0905035234

xhadban@gmail.com

x

4

Huyện Thăng Bình

Võ Văn Tuấn

Trưởng phòng

Y tế huyện

0934.732874

 

vovantuantb@gmail.com

 

5

Huyện Núi Thành

Ngô Đức An

Phó Chủ tịch UBND huyện

0914020538

anchanh92@gmail.com

 

6

Huyện Đại Lộc

Võ Hồng Hải

Giám đốc Trung tâm Y tế huyện

0905102404

haiytdl@gmail.com

x

7

Huyện Duy Xuyên

Nguyễn Văn Thạnh

Giám đốc Trung tâm Y tế huyện

0914435369

thanhdx170@gmail.com

x

8

Huyện Phú Ninh

Lê Văn Ninh

Phó chủ tịch UBND huyện

0911323888

levanninhpn@gmail.com

x

9

Huyện Đông Giang

Lê Thị Quyết

Giám đốc Trung tâm Y tế huyện

0905470107

lethiquyetdg1970@gmail.com

x

10

Huyện Bắc Trà My

Lê Thị Thu Vân

Phó Chủ tịch UBND huyện

0987243537

lethuvankt@gmail.com

x

11

Huyện Nam Trà My

Trần Văn Thu

Giám đốc Trung tâm Y tế huyện

0935880757

Drthu78@gmail.com

x

12

Huyện Nông Sơn

Nguyễn Ngọc Châu

Giám đốc Trung tâm Y tế huyện

0905217979

ngocchaunongson@gmail.com

x

13

Huyện Phước Sơn

Hồ Quang Hường

Phó Chủ tịch UBND huyện

0903555096

 

x

14

Huyện Tây Giang

Nguyễn Huy Thông

Giám đốc Trung tâm Y tế huyện

0967721313

thongyt@gmail.com

 

15

Huyện Hiệp Đức

Hồ Văn Nhi

Giám đốc Trung tâm Y tế huyện

0983895012

 

 

16

Huyện Quế Sơn

Đinh Hữu Long

Giám đốc Trung tâm Y tế huyện

0905173024

Longqs62@gmail.com

 

17

Huyện Nam Giang

Chrưm Thanh Vòm

Giám đốc Trung tâm Y tế huyện

0967731313

 

 

18

Huyện Tiên Phước

Phùng Văn Huy

Phó Chủ tịch UBND huyện

0983222641

phungvanhuyqnam@gmail.com

x

 

TH

Lượt xem:  167

Tin đã đưa
Xem theo ngày :