Đề nghị quan tâm chỉ đạo hoạt động kỷ niệm 60 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 4, ngày 05/08/2020 | 10:00 AM (GMT +7)
Hội Nạn Nhân CĐDC/Dioxin Việt Nam vừa có văn bản đề nghị các tỉnh, thành phố quan tâm chăm lo xây dựng Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin của địa phương, thực sự là một tổ chức hội của những người có công với cách mạng, được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ như Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 14/5/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam”.

Đồng thời, quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện về vật chất, tinh thần và kinh phí để Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin triển khai tổ chức kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam tại địa phương bảo đảm an toàn, tiết kiệm và có sức lan tỏa cao. Thể hiện sự chăm lo chu đáo của cả hệ thống chính trị đối với nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin, đề nghị các tỉnh, thành phố quan tâm tổ chức vận động nguồn lực, xây dựng Quỹ nạn nhân chất độc da cam/dioxin của địa phương; tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà nạn nhân trong dịp kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam tại Việt Nam.

TD

Lượt xem:  800

Tin đã đưa