Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH cả hai tháng 8 và 9
Thứ 4, ngày 05/08/2020 | 10:43 AM (GMT +7)
Ngày 3/8, UBND tỉnh có văn bản 4406/UBND-KGVX thống nhất chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và đối tượng bảo trợ xã hội cả 02 tháng (tháng 8/2020 và tháng 9/2020); thời điểm chi trả từ ngày 10/8/2020 đến ngày 25/9/2020.

Nhân viên Bưu điện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tại nhà.

Cụ thể, đối với các huyện, thị xã, thành phố: Đại Lộc, Duy Xuyên, Thăng Bình, Quế Sơn, Điện Bàn, Hội An tổ chức chi trả trực tiếp tại nhà đối với tất cả các đối tượng hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng đối với người có công với cách mạng và đối tượng bảo trợ xã hội.

Đối với các huyện, thành phố còn lại tổ chức chi trả theo hai hình thức: Chi trả tập trung theo đơn vị quản lý hành chính của từng xã, phường, thị trấn nhưng phải đảm bảo các yêu cầu, biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo đúng quy định của Bộ Y tế và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh; Chi trả tại nhà trong trường hợp Chính phủ và UBND tỉnh công bố cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ. 

UBND tỉnh giao Bưu điện tỉnh xây dựng phương án cụ thể, làm việc với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh thống nhất triển khai thực hiện chi trả theo hình thức nêu trên đảm bảo đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng. 

Trong quá trình chi trả tận nhà, Bưu điện tỉnh phải thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch sau: Nhân viên chi trả phải đảm bảo không liên quan đến các yếu tố dịch tể; đeo khẩu trang trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ; Kiểm tra thân nhiệt ít nhất 02 lần/ngày trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn sau mỗi lần chi trả; thực hiện các biện pháp khác theo khuyến cáo của cơ quan y tế, đảm bảo các yêu cầu của công tác phòng, chống dịch COVID-19.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh tạo điều kiện để Bưu điện tỉnh thực hiện phương án chi trả tận nhà. UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn, khu dân cư, khối phố, tổ dân phố phối hợp tạo điều kiện để nhân viên Bưu điện tỉnh đến tận nhà chi trả cho đối tượng; phổ biến rộng rãi để nhân dân biết về việc chi trả tận nhà để tránh việc tập trung đông người tại một địa điểm chi trả. Đồng thời, đề nghị Kho bạc Nhà nước tỉnh chỉ đạo Kho bạc Nhà nước các huyện, thị xã, thành phố hỗ trợ, tạo điều kiện để Bưu điện tỉnh chi trả kịp thời cho đối tượng./.

File đính kèm: Công văn 

Thuỳ Dung

Lượt xem:  172

Tin đã đưa