Giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 6, ngày 14/08/2020 | 10:42 AM (GMT +7)
Ngày 19/6/2020, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 116/2020/QH14 về việc giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác.

Theo đó, Nghị quyết 116/2020/QH14 áp dụng đối với người nộp thuế TNDN là tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế theo quy định của Luật Thuế TNDN (sau đây gọi là doanh nghiệp), bao gồm: Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam; Tổ chức được thành lập theo Luật Hợp tác xãĐơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam; Tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam có hoạt động sản xuất, kinh doanh có thu nhập.

Nghị quyết nêu rõ, giảm 30% số thuế TNDN phải nộp của năm 2020 đối với trường hợp doanh nghiệp có tổng doanh thu năm 2020 không quá 200 tỷ đồng; Doanh nghiệp căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 2 để tự xác định số thuế được giảm khi tạm nộp thuế TNDN theo quý và quyết toán thuế TNDN năm 2020.

Để triển khai Nghị quyết này, UBND tỉnh vừa ban hành công văn 4407/UBND-KTTH ngày 3/8/2020 thông báo đến đồng chí Chủ tịch, các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đề nghị các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố truy cập vào địa chỉ http://qppl.vpubnd.quangnam.vn để tải Nghị quyết số 116/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội để tổ chức thực hiện theo đúng quy định. Đồng thời, giao Cục Thuế chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và hướng dẫn cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác thực hiện giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 theo đúng quy định của Quốc hội tại Nghị quyết số 116/2020/QH14 ngày 19/6/2020./.

TD

Lượt xem:  2,198

Tin đã đưa