Đẩy mạnh thực hiện công tác bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2020 – 2021

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 6, ngày 14/08/2020 | 04:25 PM (GMT +7)
Để hoàn thành mục tiêu phấn đấu 100% HSSV tham gia BHYT vào cuối năm học 2020 - 2021; ngày 14/8, UBND tỉnh ban hành công văn 4725/UBND-KGVX yêu cầu các ngành, các cấp chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện tốt một số nội dung.

Cô và trò Trường TPHT Huỳnh Thúc Kháng, Tiên Phước tìm hiểu về BHYT HSSV.

Trong đó, yêu cầu Bảo hiểm xã hội tỉnh chủ động phối hợp với các Sở, Ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền về chính sách BHYT HSSV bằng nhiều hình thức, nội dung phù hợp, dễ hiểu, thiết thực, thu hút được sự quan tâm của phụ huynh và HSSV; Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách BHYT đối với HSSV; kịp thời chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị trực thuộc hỗ trợ các trường học thực hiện đạt tỷ lệ 100% HSSV tham gia; Phối hợp với Sở Y tế và các cơ sở khám, chữa bệnh phục vụ tốt việc chăm sóc sức khỏe ban đầu và giải quyết kịp thời vướng mắc phát sinh trong quá trình khám, chữa bệnh BHYT đối với HSSV.

Đồng thời, chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các huyện, thị xã, thành phố phối hợp chặt chẽ với các Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức thực hiện chính sách BHYT HSSV; chủ động phối hợp với các trường đẩy mạnh tuyên truyền về BHYT HSSV; tổ chức tốt việc hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ, mức đóng, quá trình thu, nộp; thực hiện in cấp thẻ BHYT chính xác, kịp thời; trích chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu và chi phí thù lao cho đại lý nhà trường thực hiện công tác BHYT đúng quy định; Tổng hợp, đề xuất Bảo hiểm xã hội Việt Nam, UBND tỉnh biểu dương, khen thưởng kịp thời đối với những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác BHYT HSSV năm học 2020 - 2021.                                                   

Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức tuyên truyền về chính sách BHYT HSSV; quán triệt các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về thực hiện chính sách BHYT HSSV và lộ trình tiến tới BHYT toàn dân; tuyên truyền về trách nhiệm của nhà trường đối với công tác BHYT HSSV đến toàn thể cán bộ, giáo viên, HSSV ở tất cả các trường học, cơ sở đào tạo, dạy nghề trên địa bàn tỉnh; Giao chỉ tiêu tỷ lệ tham gia BHYT HSSV đối với từng cơ sở giáo dục; đưa tiêu chí về tỷ lệ tham gia BHYT HSSV là một trong các tiêu chí, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và việc chấp hành pháp luật của HSSV, đảm bảo đến hết năm học 2020 - 2021 đạt 100% HSSV tham gia BHYT.

Bên cạnh đó, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh hướng dẫn thực hiện công tác BHYT HSSV đúng quy định. Phối hợp với Tỉnh đoàn tăng cường thông tin tuyên truyền, vận động HSSV tham gia BHYT… Phối hợp với Sở Y tế củng cố mạng lưới y tế trường học để thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu đối với HSSV; Phối hợp với các hội, đoàn thể tổ chức các hoạt động tư vấn, đối thoại trực tiếp, tuyên truyền trực quan, phát hành ấn phẩm tại các buổi sinh hoạt thường kỳ của tổ chức hội, đoàn thể, góp phần làm chuyển biến và nâng cao hiểu biết của HSSV về tính ưu việt của chính sách BHYT; Kịp thời biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong việc tuyên truyền và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT HSSV.

UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào tình hình thực tế, tổ chức tổng kết công tác BHYT HSSV năm học 2019 - 2020 và đề ra các giải pháp thực hiện trong năm học 2020 - 2021, phấn đấu đạt tỷ lệ 100% HSSV trên địa bàn tham gia BHYT; Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường học trên địa bàn tổ chức tuyên truyền về ý nghĩa, tính nhân văn, nhân đạo, tính chia sẻ cộng đồng của chính sách BHYT nói chung và BHYT HSSV nói riêng; việc thực hiện BHYT là quyền lợi và trách nhiệm công dân của mỗi HSSV, thể hiện ý chí chấp hành pháp luật của những chủ nhân tương lai của đất nước; Chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện, thị xã, thành phố và ngành Giáo dục và Đào tạo thường xuyên tuyên truyền chính sách BHYT bằng các hình thức phù hợp để chuyển tải thông tin, giúp phụ huynh và HSSV hiểu và tích cực tham gia BHYT.

Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Quảng Nam, Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam: phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội đưa tin, bài, phóng sự về ý nghĩa, vai trò, bản chất nhân văn của chính sách BHYT HSSV, khuyến khích, vận động phụ huynh và HSSV tham gia BHYT, tiến tới BHYT toàn dân.

Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, phổ thông, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh: tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định về BHYT HSSV; về trách nhiệm, quyền lợi khi tham gia BHYT, nhất là trách nhiệm của HSSV trong việc tham gia BHYT đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định, phấn đấu đạt 100% HSSV tham gia BHYT trong năm học 2020 - 2021.

 

Thùy Dung

Lượt xem:  135

Tin đã đưa