Bộ tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt Bắc Quảng Nam

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 3, ngày 18/08/2020 | 09:15 AM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ban hành quyết định 2257/QĐ-UBND, ngày 17 tháng 8 năm 2020 về phê duyệt Bộ tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt Bắc Quảng Nam.

Theo đó, tại quyết định này phê duyệt Bộ tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt Bắc Quảng Nam tại thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc.

Mục tiêu dự án là xử lý chất thải rắn sinh hoạt cho các huyện phía Bắc của tỉnh, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, thu hồi các thành phần có giá trị trong chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) và sau xử lý CTRSH để tái sử dụng, tái chế ra các sản phẩm thứ cấp có ích. Với diện tích: < 40.000 m2 (04 ha); ưu tiên nhà đầu tư có công nghệ ít sử dụng quỹ đất xây dựng nhà máy;  Công suất xử lý: 300 tấn/ngày, có khả năng tăng công suất khi cần thiết.

Nhà đầu tư chịu trách nhiệm đầu tư, vận hành dự án từ nguồn vốn của Nhà đầu tư và được ngân sách tỉnh hỗ trợ sau đầu tư theo quy định tại Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 21/4/2020 của HĐND tỉnh Quảng Nam khóa IX.

Thời gian hoạt động của dự án: không quá 30 năm kể từ ngày nhà đầu tư ký kết hợp đồng dự án với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Nhà đầu tư là các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài nước có năng lực về kinh tế, tài chính, kỹ thuật, công nghệ và kinh nghiệm trong xử lý CTRSH, có đề xuất dự án với công nghệ tiên tiến phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của tỉnh theo công nghệ tổ hợp (có thu hồi các thành phần có giá trị trong chất thải rắn sinh hoạt và sau xử lý để tái sử dụng, tái chế ra các sản phẩm thứ cấp có ích) trong đó công nghệ chính là công nghệ đốt, có mức đề xuất giá dịch vụ hợp lý, có tiến độ thực hiện dự án phù hợp. Trường hợp liên danh, các nhà đầu tư phải có văn bản thỏa thuận quy định người đứng đầu của liên danh, trách nhiệm chung và trách nhiệm riêng của từng thành viên trong liên danh.

File đính kèm: quyết định 2257/QĐ-UBND

Phương Thuận

Lượt xem:  588

Tin đã đưa
Xem theo ngày :