Lập Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp công nghệ cao Thăng Bình

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ hai, ngày 24/08/2020 | 08:41 AM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2299 /QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Lập Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2.000) Khu công nghiệp công nghệ cao Thăng Bình, Khu Kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam.

Trong đó, có 04 gói thầu với tổng giá hơn 2 tỷ đồng, gồm: Lập HSMT và đánh giá HSDT khảo sát, lập quy hoạch; Khảo sát địa hình, lập đồ án quy hoạch; Công bố quy hoạch; Cắm mốc ranh giới quy hoạch.

Phương thức đấu thầu rộng rãi: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ.

UBND tỉnh giao Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính phối hợp với các ngành chức năng liên quan theo dõi, hướng dẫn, giám sát chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện.

File đính kèm: Quyết định số 2299 /QĐ-UBND

Thúy Hằng

Lượt xem:  367

Tin đã đưa