Công bố Đề án quản lý chất thải rắn tỉnh Quảng Nam

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 4, ngày 26/08/2020 | 09:56 AM (GMT +7)
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh vừa có Công văn số 1743/STNMT-CCBVMT gửi các Sở, ban, ngành; các tổ chức chính trị-xã hội; UBND các huyện, thị, thành phố về việc công bố Đề án quản lý chất thải rắn tỉnh Quảng Nam.

Đề án quản lý chất thải rắn tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1662/QĐ-UBND ngày 19/6/2020. Theo đó, Sở TN&MT công bố đến các đơn vị, địa phương biết nội dung Đề án. Đề án được đăng tải tại địa chỉ: tnmtquangnam.gov.vn.

File đính kèm: Công văn số 1743/STNMT-CCBVMT

Thúy Hằng

Lượt xem:  366

Tin đã đưa