Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc của huyện Tiên Phước

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ hai, ngày 31/08/2020 | 02:16 PM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ban hành quyết định 2364 /QĐ-UBND, ngày 27 tháng 8 năm 2020 về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Tại quyết định này, tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 01 tập thể và 05 cá nhân, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác từ năm học 2018 - 2019 đến năm học 2019 - 2020, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Nam. (Danh sách chi tiết đính kèm)

UBND tỉnh giao chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Chủ tịch UBND huyện Tiên Phước; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và tập thể, cá nhân có tên trong quyết định căn cứ Quyết định thi hành.

Phương Thuận

Lượt xem:  3,405

Tin đã đưa
Xem theo ngày :