Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Chống xói lở khẩn cấp và bảo vệ bờ biển xã đảo Tam Hải

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ hai, ngày 31/08/2020 | 02:25 PM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ban hành quyết định 2380/QĐ-UBND, ngày 28 tháng 8 năm 2020 về phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Chống xói lở khẩn cấp và bảo vệ bờ biển xã đảo Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam (giai đoạn 4).

Theo đó, tổng mức đầu tư đầu tư của dự án đầu tư xây dựng công trình Chống xói lở khẩn cấp và bảo vệ bờ biển xã đảo Tam Hải, huyện Núi Thành là 39.978.719.000 đồng (Ba mươi chín tỷ, chín trăm bảy mươi tám triệu, bảy trăm mười chín nghìn đồng), nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Trung ương và thời gian thực hiện dự án từ năm 2020-2022.

Tại quyết định này, UBND tỉnh giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh (chủ đầu tư) căn cứ các nội dung đã được phê duyệt, tổ chức lập các hồ sơ, thủ tục tiếp theo theo đúng quy định và chịu trách nhiệm trước pháp luật trong quá trình triển khai thực hiện.

Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các ngành liên quan theo dõi, hướng dẫn, giám sát chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Núi Thành và thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành.

File đính kèm: quyết định 2380/QĐ-UBND

Phương Thuận

Lượt xem:  374

Tin đã đưa
Xem theo ngày :