Công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid -19 trên địa bàn tỉnh (từ ngày 21/8 đến ngày 27/8/2020)

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 3, ngày 01/09/2020 | 03:12 PM (GMT +7)
Tiểu ban Truyền thông- Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam vừa có báo cáo công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (từ ngày 21/8 đến ngày 27/8/2020).

Trong tuần qua, Tiểu ban Truyền thông luôn phát huy vai trò, trách nhiệm trong lĩnh vực phụ trách nhằm kịp thời trong công tác tham mưu, triển khai, chỉ đạo tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid -19 trong tuần qua. Các cơ quan báo chí, các sở, ban ngành trên địa bàn tỉnh luôn thực hiện tốt, kịp thời các nhiệm vụ theo sự quản lý, phân công trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19.

File đính kèm: Báo cáo công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (từ ngày 21/8 đến ngày 27/8/2020).

TH

Lượt xem:  464

Tin đã đưa