BHXH tỉnh Quảng Nam xếp thứ 2 về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp Sở, Ban, ngành năm 2019
Thứ 5, ngày 03/09/2020 | 08:32 AM (GMT +7)
UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2391/QĐ-UBND ngày 31/8/2020 phê duyệt công bố kết quả đánh giá năng lực cạnh tranh (DDCI) cấp Sở, Ban, ngành và địa phương thuộc tỉnh Quảng Nam năm 2019.

Kết quả, BHXH tỉnh được xếp hạng thứ 2/19 Sở, Ban, ngành của tỉnh (thuộc nhóm tốt với số điểm 69,83). Để đạt được kết quả này, trong thời gian qua, BHXH tỉnh đã quyết liệt trong công tác chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, BHXH các huyện, thị xã, thành phố trong việc thực hiện các nội dung trọng tâm trong kế hoạch cải cách hành chính của Ngành. Thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), trong đó cần tập trung nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp; thực hiện nghiêm túc thủ tục hành chính, giảm thủ tục, thời gian và chi phí không chính thức cho doanh nghiệp; thực hiện rà soát đề nghị bãi bỏ các TTHC không cần thiết và gây phiền hà cho DN, người dân; đẩy mạnh hồ sơ giao dịch điện tử và hồ sơ nhận, trả kết quả qua dịch vụ hành chính công; thực hiện dịch vụ công đạt mức độ 3, 4 tăng hơn năm trước; giải quyết TTHC, trả kết quả đúng hạn; đã ứng dụng công nghệ thông tin trong việc giải quyết TTHC, trong việc đánh giá mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp cũng như phục vụ cho việc giám sát của người dân và doanh nghiệp trong việc giải quyết TTHC của Ngành, theo đó mức độ hài lòng của người dân không ngừng được cải thiện. 

TD

 

Lượt xem:  44

Tin đã đưa