Hướng dẫn thực hiện đăng ký giao dịch điện tử với cơ quan BHXH

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 5, ngày 03/09/2020 | 08:50 AM (GMT +7)
BHXH tỉnh hướng dẫn thực hiện đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử đối với cá nhân giao dịch điện tử với cơ quan BHXH

 

Thực hiện công văn số 2659/BHXH-CNTT ngày 21/8/2020 của BHXH Việt Nam về việc triển khai thực hiện đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử đối với cá nhân và Công văn số 1334/CNTT-PM ngày 24/8/2020 của Trung tâm CNTT – BHXH Việt Nam, Phòng CNTT BHXH tỉnh hướng dẫn cụ thể như sau:

1. Đối với cá nhân có chứng thư số

Truy cập vào Cổng Dịch vụ công (DVC) của BHXH Việt Nam tại địa chỉ https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn. Thực hiện đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử theo mẫu số 01 ban hành kèm theo công văn số 5236/VBHN-BLĐTBXH (mẫu số 01), ký điện tử và gửi đến Cổng DVC của BHXH Việt Nam (Chi tiết hướng dẫn tại Phụ lục gửi kèm). Sau khi nhận được hồ sơ đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử:

- Trường hợp chấp nhận, Cổng DVC của BHXH Việt Nam gửi kèm thông tin về tài khoản giao dịch BHXH điện tử cho cá nhân vào địa chỉ thư điện tử (nếu có) và gửi tin nhắn tới số điện thoại đã được đăng ký chậm nhất 15 phút sau khi nhận được hồ sơ đăng ký giao dịch bằng phương thức điện tử. Cá nhân có trách nhiệm đổi mật khẩu tài khoản giao dịch BHXH điện tử với cơ quan BHXH đã được cấp lần đầu và thay đổi mật khẩu ít nhất 06 (sáu) tháng một lần để đảm bảo an toàn, bảo mật.

- Trường hợp không chấp nhận, Cổng DVC của BHXH Việt Nam gửi thông báo về việc không chấp nhận hồ sơ đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử vào địa chỉ thư điện tử (nếu có) và gửi tin nhắn tới số điện thoại đã được đăng ký chậm nhất 15 phút sau khi nhận được hồ sơ, cá nhân căn cứ thông báo không chấp nhận đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử của cơ
quan BHXH để hoàn chỉnh thông tin đăng ký hoặc liên hệ với cơ quan BHXH nơi gần nhất (https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/tra-cuu-co-quan-baohiem.aspx) hoặc Tổng đài 19009068 để được hướng dẫn, hỗ trợ.

2. Đối với cá nhân không có chứng thư số

2.1. Đăng ký qua Cổng dịch vụ công của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Bước 1: Cá nhân truy cập vào Cổng thông tin điện tử của BHXH tại địa chỉ https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn. Thực hiện cập nhật đầy đủ thông tin đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử với cơ quan BHXH theo mẫu số 01 (ban hành kèm theo công văn số 5236/VBHN-BLĐTBXH). Xác nhận thông tin kê khai. Lưu ý gửi kèm file ảnh cá nhân, CMND/ CCCD chụp cả 2 mặt vào mẫu 01.

Bước 2: Chọn hình thức nộp hồ sơ: Tại nơi tiếp nhận hồ sơ của cơ quan Bảo hiểm xã hội. (Chi tiết hướng dẫn Bước 1, Bước 2 và Bước 3 tại Phụ lục gửi kèm).

Bước 3: Thực hiện in, ký, ghi rõ họ tên và nộp tờ khai.

Khi nộp hồ sơ, cá nhân cung cấp cho cán bộ tiếp nhận hồ sơ tờ khai theo mẫu số 01, ký và ghi rõ họ tên (tự in ở bước 1 hoặc đề nghị cán bộ tiếp nhận hồ sơ in), xuất trình CMND/thẻ Căn cước công dân/hộ chiếu để xác minh thông tin. Trong thời gian 10 ngày kể từ ngày xác nhận, nếu cá nhân không đến Cơ quan BHXH để nộp hồ sơ thì thông tin về tờ khai điện tử sẽ tự động hủy trên Cổng DVC của BHXH Việt Nam.

Bước 4: Cơ quan BHXH tiếp nhận hồ sơ kê khai theo quy định, cập nhật vào hệ thống và kiểm tra, đối chiếu các thông tin kê khai so với CMND/thẻ Căn cước công dân/hộ chiếu và thông tin có trong dữ liệu quản lý của Bảo hiểm xã hội Việt Nam:

- Trường hợp chấp nhận, Hệ thống thực hiện cấp và kích hoạt tài khoản sử dụng phương thức giao dịch điện tử với cơ quan BHXH (Cơ quan BHXH phô tô CMND/thẻ Căn cước công dân/hộ chiếu để lưu cùng bản kê khai). Cổng DVC của BHXH Việt Nam gửi thông báo chấp thuận kèm thông tin về tài khoản giao dịch bảo hiểm xã hội điện tử vào địa chỉ thư điện tử (nếu có) và gửi tin nhắn tới số điện thoại đã được đăng ký chậm nhất 15 phút sau khi nhận đủ hồ sơ đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử. Cá nhân có trách nhiệm đổi mật khẩu tài khoản đã được cấp lần đầu và thay đổi mật khẩu ít nhất 06 (sáu) tháng một lần để đảm bảo an toàn, bảo mật.

- Trường hợp không chấp nhận, Cổng DVC của BHXH Việt Nam gửi thông báo về việc không chấp nhận đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử vào địa chỉ thư điện tử (nếu có) và gửi tin nhắn tới số điện thoại đã đăng ký chậm nhất 15 phút sau khi nhận được hồ sơ, cá nhân căn cứ thông báo không chấp nhận hồ sơ đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử của cơ quan BHXH để hoàn chỉnh thông tin đăng ký hoặc liên hệ với cơ quan BHXH nơi gần nhất (https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/tra-cuu-co-quan-bao-hiem.aspx) hoặc Tổng đài 19009068 để được hướng dẫn, hỗ trợ.

2.2. Đăng ký tại nơi tiếp nhận hồ sơ trực tiếp theo quy định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam (gọi tắt là Nơi đăng ký trực tiếp)

Bước 1: Sau khi tải về và in tờ khai theo mẫu số 01 (hoặc nhận mẫu số 01 tại Nơi đăng ký trực tiếp), cá nhân điền đầy đủ thông tin theo mẫu số 01 và ký, ghi rõ họ tên.

Bước 2: Nộp tờ khai tại nơi tiếp nhận hồ sơ theo quy định của BHXH Việt Nam, xuất trình CMND/thẻ Căn cước công dân/hộ chiếu để xác minh thông tin.

Bước 3: Cơ quan BHXH tiếp nhận hồ sơ kê khai theo quy định, thực hiện nhập thông tin từ tờ khai giấy và kiểm tra, đối chiếu các thông tin kê khai so với CMND/thẻ Căn cước công dân/hộ chiếu và thông tin có trong dữ liệu quản lý của Bảo hiểm xã hội Việt Nam:

- Trường hợp chấp nhận, trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Hệ thống thực hiện cấp và kích hoạt tài khoản sử dụng phương thức giao dịch điện tử với cơ quan BHXH(Cơ quan BHXH phô tô CMND/thẻ Căn cước công dân/hộ chiếu để lưu cùng bản kê khai). Cổng DVC của BHXH Việt Nam gửi thông báo chấp thuận kèm thông tin về tài khoản vào địa chỉ thư điện tử (nếu có) và gửi tin nhắn tới số điện thoại đã được đăng ký.

- Trường hợp không chấp nhận, Cổng DVC của BHXH Việt Nam gửi thông báo về việc không chấp nhận hồ sơ đăng ký giao dịch BHXH điện tử vào địa chỉ thư điện tử (nếu có) và gửi tin nhắn tới số điện thoại đã được đăng ký, cá nhân căn cứ thông báo không chấp nhận hồ sơ đăng ký giao dịch điện tử của cơ quan BHXH để hoàn chỉnh thông tin đăng ký hoặc liên hệ với cơ quan BHXH nơi gần nhất (https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/tra-cuu-coquan-bao-hiem.aspx) hoặc Tổng đài 19009068 để được hướng dẫn, hỗ trợ. Mỗi cá nhân sau khi hoàn tất đăng ký, được cấp một tài khoản sử dụng phương thức giao dịch điện tử để thực hiện đầy đủ các giao dịch điện tử với cơ quan BHXH theo quy định hiện hành; Cá nhân được cấp tài khoản có trách nhiệm đổi mật khẩu theo hướng dẫn ngay lần đầu đăng nhập và thay đổi mật khẩu ít nhất 06 (sáu) tháng một lần để đảm bảo an toàn, bảo mật.

Minh họa hướng dẫn đăng ký dịch vụ công BHXH Việt Nam

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

 

TD

Lượt xem:  2,543

Tin đã đưa