Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Mua sắm trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Phụ Sản – Nhi

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 5, ngày 10/09/2020 | 10:16 AM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ban hành quyết định 2473 /QĐ-UBND, ngày 08 tháng 9 năm 2020 về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Mua sắm trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Phụ Sản – Nhi Quảng Nam.

Theo đó, tại quyết định này phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Mua sắm trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Phụ sản – Nhi Quảng Nam, bao gồm: Gói thầu dịch vụ tư vấn; Gói thầu mua sắm hàng hóa; với tổng cộng giá trị các gói thầu là 18.481.230.000 đồng (Bằng chữ: Mười tám tỷ, bốn trăm tám mươi mốt triệu, hai trăm ba mươi nghìn đồng).

Cạnh đó, UBND tỉnh giao Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Quảng Nam (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Tài chính phối hợp với các ngành chức năng liên quan theo dõi, hướng dẫn, giám sát chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện.

File đính kèm: quyết định 2473 /QĐ-UBND

Phương Thuận

Lượt xem:  413

Tin đã đưa