Điều chỉnh Dự án “Cải thiện môi trường đô thị Chu Lai, Núi Thành” sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Đức.

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 5, ngày 10/09/2020 | 10:26 AM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ban hành quyết định 2481/QĐ-UBND, ngày 09 tháng 9 năm 2020 về phê duyệt điều chỉnh Dự án “Cải thiện môi trường đô thị Chu Lai, Núi Thành” sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Đức.

Dự án “Cải thiện môi trường đô thị Chu Lai, Núi Thành” sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Đức, do Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng các công trình giao thông tỉnh làm chủ đầu tư; với mục tiêu là Hệ thống thu gom và xử lý nước thải từ mục tiêu xử lý nước thải sinh hoạt và công nghiệp thành mục tiêu xử lý nước thải sinh hoạt.

Quy mô đầu tư và các giải pháp thiết kế điều chỉnh tại quyết định này, bao gồm: Công trình Hệ thống thu gom và nhà máy xử lý nước thải Khu đô thị Tam Hiệp (Cấu phần 2); Công trình Kè sông Bến Ván và Kè Tam Hải; Hệ thống thoát nước chính khu đô thị Tam Anh; Tổ chức tư vấn lập dự án: Công ty cổ phần CONINCO Đầu tư phát triển hạ tầng và Tư vấn xây dựng.

Tổng mức đầu tư: 34.543.875 EURO (tỷ giá 1EURO = 27.646 VNĐ), tương đương 955.000.000.000 đồng (Chín trăm năm mươi lăm tỷ đồng); Nguồn vốn đầu tư từ Nguồn vốn ODA vay phát triển của Chính phủ Đức và đối ứng vốn ngân sách tỉnh.

Tại quyết định này, UBND tỉnh giao Ban quản lý đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh (chủ đầu tư) căn cứ các nội dung đã được phê duyệt, tiến hành lập hồ sơ và các thủ tục tiếp theo theo đúng quy định của Chính phủ và nhà tài trợ về đầu tư xây dựng; chịu trách nhiệm trước pháp luật trong quá trình triển khai thực hiện. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và PTNT, Xây dựng, Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai phối hợp với các ngành liên quan theo dõi, hướng dẫn, giám sát chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện.

File đính kèm: quyết định 2481/QĐ-UBND

Phương Thuận

Lượt xem:  354

Tin đã đưa
Xem theo ngày :