Đẩy nhanh tiến độ triển khai thí điểm Trung tâm điều hành thông minh (IOC) của tỉnh

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 6, ngày 11/09/2020 | 02:50 PM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ban hành Công văn 5299/KH-UBND, ngày 10 tháng 9 năm 2020 về kế hoạch triển khai thí điểm Trung tâm điều hành thông minh (IOC) tỉnh Quảng Nam.

Theo đó, nôi dung thực hiện chính của kế hoạch là cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị cho IOC tỉnh, cụ thể: sử dụng mặt bằng phòng họp tầng 1, Khu A Văn phòng UBND tỉnh là mặt bằng bố trí, tiến hành cải tạo, sửa chữa phòng làm việc, lắp đặt bàn ghế, pano, bảng hiệu, trang thiết bị văn phòng, đáp ứng yêu cầu hoạt động của IOC, lắp đặt hệ thống mạng nội bộ, wifi, camera, đường truyền internet tốc độ 300Mbps, máy tính phục vụ theo dõi, xử lý thông tin, hệ thống màn hình ghép trình chiếu các thông tin, biểu đồ, phục vụ theo dõi, giám sát các chỉ số; Tích hợp các phân hệ chức năng và triển khai, thử nghiệm Trung tâm IOC, bao gồm: Giám sát, điều hành chỉ tiêu kinh tế - xã hội, Giám sát điều hành lĩnh vực chính quyền điện tử, Giám sát, điều hành lĩnh vực y tế, giáo dục, Giám sát tương tác xử lý phản ánh hiện trường, phản ánh kiến nghị người dân, Giám sát thông tin trên môi trường mạng, Giám sát giao thông và an ninh trật tự đô thị.

Đồng thời, UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông - Chủ trì phối hợp cùng các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này. Thực hiện các thủ tục mua sắm hệ thống máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động của IOC tỉnh Quảng Nam.  Tổ chức quản lý, vận hành hoạt động của IOC tỉnh Quảng Nam (trong đó cần tính đến phương án huy động nhân sự của các Sở, ngành, phục vụ phân tích số liệu tích hợp vào IOC tỉnh Quảng Nam, đảm bảo vận hành thông suốt, hiệu quả). Tham mưu UBND tỉnh ban hành quy chế quản lý, vận hành IOC tỉnh Quảng Nam; các giải pháp, chính sách để đảm bảo các điều kiện hoạt động. Phối hợp với Viễn thông tỉnh xây dựng chuẩn kết nối, trao đổi dữ liệu giữa các hệ thống thông tin cần kết nối với IOC tỉnh Quảng Nam, tổ chức hướng dẫn các ngành triển khai thực hiện việc kết nối dữ liệu. Kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện hiệu quả Kế hoạch. Định kỳ, đột xuất báo cáo UBND tỉnh về tiến độ thực hiện. Tổ chức truyền thông các nội dung, kết quả liên quan đến hoạt động phát triển và ứng dụng IOC tỉnh Quảng Nam: đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên tuyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, thông qua hội nghị, hội thảo và các hình thức khác nhằm nâng cao hiểu biết, nhận thức của cán bộ, công chức, người dân, doanh nghiệp về lợi ích trong việc tham gia và sử dụng các dịch vụ IOC tỉnh Quảng Nam.

Mục đích quan trọng của Trung tâm điều hành thông minh (IOC) tỉnh là nơi tổng hợp các nguồn thông tin, dữ liệu của tỉnh trên tất cả các lĩnh vực, qua đó giúp lãnh đạo các cấp giám sát, điều hành, hỗ trợ chỉ huy và quản lý chất lượng dịch vụ một cách tổng thể, cho phép phân tích dữ liệu lớn, hỗ trợ ra quyết định và xây dựng quy chế, chính sách. Chuẩn hóa, tích hợp các cơ sở dữ liệu (CSDL) hiện có của tỉnh đáp ứng tiêu chuẩn tích hợp vào IOC tỉnh Quảng Nam nhằm đáp ứng yêu cầu khai thác, tổng hợp thông tin, dữ liệu một cách hệ thống, theo thời gian thực, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành. Phát triển các ứng dụng tương tác giữa chính quyền với người dân nhằm nắm bắt, giải quyết kịp thời các phản ánh, kiến nghị, góp ý trên các lĩnh vực đời sống, xã hội, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ cho người dân và doanh nghiệp.

File đính kèm: Công Văn 5299 /KH-UBND

Phương Thuận

Lượt xem:  443

Tin đã đưa