Kết luận của UBND tỉnh tại cuộc họp triển khai Trung tâm điều hành thông minh

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 6, ngày 11/09/2020 | 02:51 PM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa phát hành thông báo 346/TB-UBND, ngày 10 tháng 9 năm 2020 về kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tại buổi làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông, VNPT Quảng Nam và các Sở, ngành liên quan về triển khai Trung tâm điều hành thông minh tỉnh Quảng Nam.

Theo đó, UBND tỉnh đánh giá cao công tác chuẩn bị, cố gắng, nỗ lực trong phối hợp triển khai các công việc của Sở Thông tin và Truyền thông, VNPT Quảng Nam và các Sở, ngành, địa phương liên quan phấn đấu đưa IOC tỉnh Quảng Nam kịp khai trương vào ngày 01/10/2020.

UBND tỉnh thống nhất tích hợp các phân hệ chức năng và triển khai, thử nghiệm tại IOC tỉnh Quảng Nam: giám sát, điều hành chỉ tiêu kinh tế - xã hội; chính quyền điện tử; y tế, giáo dục; xử lý phản ánh hiện trường, phản ánh kiến nghị người dân; thông tin trên môi trường mạng; giao thông và an ninh trật tự đô thị. Giao Sở Thông tin và Truyền thông hoàn chỉnh dự thảo Kế hoạch, trình UBND tỉnh phê duyệt triển khai thực hiện. Thống nhất địa điểm đặt IOC tỉnh Quảng Nam tại phòng họp tầng 1, nhà Khu A Văn phòng UBND tỉnh.

Đồng thời, UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, cơ quan, đơn vị liên quan lập thủ tục giao, nhận tài sản cho Văn phòng UBND tỉnh theo đúng Quyết định số 483/QĐ-UBND ngày 22/02/2019 của UBND tỉnh về việc điều chuyển cơ sở nhà, đất của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh cho Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh và thực hiện sắp xếp lại cơ sở nhà khu A Văn phòng UBND tỉnh; hoàn thành việc giao, nhận tài sản trước ngày 12/9/2020.

Văn phòng UBND tỉnh cải tạo, sửa chữa trụ sở, trang bị bàn, ghế và giao Sở Thông tin và Truyền thông trang bị thiết bị công nghệ thông tin cần thiết phục vụ hoạt động IOC tỉnh Quảng Nam; phối hợp với VNPT Quảng Nam chuẩn bị mọi điều kiện phục vụ khai trương IOC tỉnh Quảng Nam theo tiến độ đề ra.

Thống nhất tại buổi khai trương IOC tỉnh Quảng Nam sẽ tổng kết giai đoạn 2014-2020 và ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược về viễn thông và công nghệ thông tin giữa UBND tỉnh Quảng Nam và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam giai đoạn 2021-2025.

Sở Thông tin và Truyền thông và VNPT Quảng Nam làm đầu mối chuẩn bị các điều kiện phục vụ buổi ký kết thỏa thuận hợp tác này.

File đính kèm: Thông báo 346/TB-UBND

Phương Thuận

Lượt xem:  351

Tin đã đưa