Bổ sung quy hoạch phát triển ngành thương mại đến năm 2020, định hướng đến năm 2025

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ hai, ngày 14/09/2020 | 09:08 AM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2504 /QĐ-UBND phê duyệt bổ sung quy hoạch phát triển ngành thương mại tỉnh Quảng Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025.

Phê duyệt bổ sung Quy hoạch phát triển ngành thương mại tỉnh Quảng Nam đến năm 2020 và định hướng đến 2025 đã được UBND tỉnh phê duyệt và điều chỉnh, bổ sung tại các Quyết định số 3464/QĐ-UBND ngày 27/10/2011; số 3051/QĐ-UBND ngày 26/8/2015; số 1578/QĐ-UBND ngày 29/5/2019 và số 1555/QĐ-UBND ngày 09/6/2020, cụ thể như sau:

Bổ sung quy hoạch mạng lưới siêu thị trên địa bàn tỉnh:

TT

Tên siêu thị, trung tâm thương mại; địa điểm

Diện tích

Giai đoạn xây dựng

1

Siêu thị tại địa chỉ 01 Phan Chu Trinh, phường Phước Hòa, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam (Lô 07 Khu Trung tâm thương mại Bạch Đăng)

2.931 m2

2020-2025

UBND tỉnh giao Sở Công Thương, UBND thành phố Tam Kỳ và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc đầu tư theo Quy hoạch đã được phê duyệt và bảo đảm các quy định hiện hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và các nội dung khác tại các Quyết định số: 3464/QĐ-UBND ngày 27/10/2011; số 3051/QĐ-UBND ngày 26/8/2015; số 1578/QĐ-UBND ngày 29/5/2019 và số 1555/QĐ-UBND ngày 09/6/2020 của UBND tỉnh không thuộc phạm vi điều chỉnh tại Quyết định này vẫn còn hiệu lực thi hành.

File đính kèm: Quyết định số 2504 /QĐ-UBND.

TH

Lượt xem:  302

Tin đã đưa
Xem theo ngày :