Phê duyệt danh mục dự án xã hội hóa công bố lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2020

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 4, ngày 16/09/2020 | 08:32 AM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ban hành quyết định 2527/QĐ-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2020 về phê duyệt danh mục dự án xã hội hóa công bố lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2020 (đợt 2).

Tại quyết định này, phê duyệt danh mục dự án xã hội hóa công bố lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2020 (đợt 2), gồm 02 dự án:

Dự án 1: Nhà máy nước sạch Bắc Trà My, với mục tiêu là đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch phục vụ sinh hoạt, thương mại, dịch vụ, công nghiệp cho các hộ dân, doanh nghiệp trên địa bàn huyện Bắc Trà My; quy mô, công suất 2.000 m3/ng.đ; diện tích sử dụng đất khoảng 0,51 ha; Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án khoảng 40 tỷ đồng; Nguồn vốn và phương án huy động vốn của nhà đầu tư được lựa chọn và vốn huy động từ nguồn hợp pháp khác. Địa điểm: xã Trà Giang, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam; Thời gian, tiến độ thực hiện dự án: 24 tháng, từ năm 2020 đến năm 2022.

Dự án 2: Nhà máy phân loại và xử lý chất thải rắn sinh hoạt Bắc Trà My, với mục tiêu là cải thiện hoạt động xử lý chất thải rắn trên địa bàn huyện Bắc Trà My thông qua việc áp dụng công nghệ đốt; ngăn chặn các vấn đề ô nhiễm môi trường và lây lan dịch bệnh cho cộng đồng, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp cho khu vực. Quy mô nhà máy phân loại, tái chế và xử lý chất thải rắn sinh hoạt có quy mô công suất 55 tấn rác/ngày, diện tích sử dụng đất khoảng 7,38 ha, tổng chi phí thực hiện dự án khoảng 26 tỷ đồng. Địa điểm: xã Trà Sơn, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam, thời gian, tiến độ thực hiện dự án: 12 tháng, từ năm 2020 đến năm 2021.

Đồng thời, UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư công bố danh mục dự án; đăng tải thông tin dự án xã hội hóa; chủ trì đánh giá sơ bộ năng lực, kinh nghiệm của các nhà đầu tư đã gửi hồ sơ quan tâm thực hiện dự án, trình UBND tỉnh phê duyệt kết quả đánh giá theo quy định; Trường hợp chỉ có một nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu, tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo và hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện các thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật về xã hội hóa và pháp luật khác có liên quan.

UBND huyện Bắc Trà My, căn cứ danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu, trường hợp có từ hai nhà đầu tư trở lên, UBND tỉnh giao UBND huyện Bắc Trà My làm bên mời thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi để tổ chức lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của Luật Đấu thầu và Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ; Chủ động phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan hoàn thiện thủ tục, điều kiện pháp lý theo các quy định về đầu tư, xây dựng, đất đai và quy định khác liên quan trước khi tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; Tổ chức thực hiện lựa chọn nhà đầu tư đảm bảo công khai, minh bạch theo đúng các quy định của pháp luật về đấu thầu.

Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường theo chức năng, nhiệm vụ được giao chịu trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn, cung cấp thông tin cho UBND huyện Bắc Trà My (bên mời thầu) để tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư bảo đảm tiến độ, hiệu quả.

File đính kèm: quyết định 2527/QĐ-UBND

Phương Thuận

Lượt xem:  546

Tin đã đưa
Xem theo ngày :