Tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại trên địa bàn huyện Tiên Phước

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 4, ngày 16/09/2020 | 09:36 AM (GMT +7)
Qua 3 năm thực hiện Đề án phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại, du lịch sinh thái mang đặc trưng vùng Trung du xứ Quảng giai đoạn 2017-2025 trên địa bàn huyện Tiên Phước đã đạt nhiều kết quả quan trọng; tạo ra nhiều mô hình vườn cây ăn quả, vùng sản xuất chuyên canh các loại cây trồng, cây ăn quả có giá trị kinh tế cao, mang đặc trưng riêng của địa phương như lòn bon, tiêu, thanh trà, sầu riêng, măng cụt,… Qua đó, huyện đã đẩy mạnh phát triển du lịch sinh thái làng quê, nhà cổ,… góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, tạo tiền đề quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Lòn bon Tiên Phước.

Để góp phần tạo động lực cho huyện Tiên Phước tăng tốc phát triển kinh tế vườn gắn với du lịch sinh thái làng quê, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, bền vững và tạo đột phá để phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới theo định hướng phát triển của huyện trong thời gian đến; UBND tỉnh vừa có công văn đề nghị UBND huyện Tiên Phước đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, định hướng của tỉnh, huyện trong phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại gắn với du lịch sinh thái làng quê để Nhân dân tiếp tục ủng hộ và nhiệt tình tham gia, tạo phong trào rộng khắp trên địa bàn huyện. Chỉ đạo các địa phương cấp xã tổ chức tham quan, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau để nhân rộng các mô hình hay, hiệu quả.

Đồng thời, có kế hoạch và tăng cường quảng bá hình ảnh, tiềm năng, lợi thế của huyện trên các phương tiện truyền thông để nhiều người biết đến Tiên Phước; qua đó thu hút nhiều hơn nữa du khách trong và ngoài nước đến với Tiên Phước. Tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả 3 năm thực hiện Đề án phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại, du lịch sinh thái mang đặc trưng vùng Trung du xứ Quảng giai đoạn 2017-2025; báo cáo kết quả sơ kết, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất gửi UBND tỉnh (qua Sở Nông nghiệp và PTNT) xem xét, cập nhật, xây dựng cơ chế chung của tỉnh trong giai đoạn 2021-2025 để tiếp tục hỗ trợ huyện thực hiện trong giai đoạn tới.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương liên quan khẩn trương xây dựng Đề án và dự thảo Nghị quyết về cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại trong giai đoạn 2021 - 2025 đảm bảo chất lượng, hồ sơ thủ tục quy định để báo cáo UBND tỉnh trong tháng 10/2020 xem xét, trình HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp cuối năm 2020 (UBND tỉnh đã chỉ đạo tại Thông báo số 223/TB-UBND ngày 17/6/2020, Thông báo số 226/TB-UBND ngày 22/6/2020, Thông báo số 327/TB-UBND ngày 27/8/2020,…).

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam, Báo Quảng Nam, Cổng Thông tin điện tử tỉnh phối hợp với UBND huyện Tiên Phước đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, thường xuyên có các chuyên mục, bài viết,… về các mô hình hay, hiệu quả trong phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại và giới thiệu, quảng bá hình ảnh, tiềm năng, lợi thế của Tiên Phước trên các kênh thông tin này.

Thùy Dung

Lượt xem:  524

Tin đã đưa
Xem theo ngày :