Tập trung tuyên truyền chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 5, ngày 17/09/2020 | 03:13 PM (GMT +7)
Sở Thông tin và Truyền thông vừa ban hành công văn 1120/STTTT-TTBCXB ngày 16/9/2020 đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan báo chí và các đơn vị liên quan tiếp tục tuyên truyền triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 22/11/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng thời, đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung tuyên truyền, cổ động trực quan bằng nhiều hình thức, tạo không khí vui tươi, phấn khởi động viên cán bộ, đảng viên và Nhân dân phát huy sức mạnh đại đoàn kết, phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị đã đề ra, góp phần tích cực vào việc tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020- 2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đề nghị các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, đơn vị lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp Nhà nước, trường học, bệnh viện treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc và khẩu hiệu tuyên truyền chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020- 2025, kể từ ngày 08/10/2020 đến hết ngày 14/10/2020; khẩu hiệu tuyên truyền theo hướng dẫn tại Công văn số 1125-CV/BTGTU ngày 06/3/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

File đính kèm: Công văn

 

Thùy Dung

Lượt xem:  318

Tin đã đưa