Phân loại 1.219 thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 4, ngày 23/09/2020 | 03:23 PM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ban hành quyết định 2603/QĐ-UBND, ngày 23 tháng 9 năm 2020 về việc phân loại thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Theo đó, phân loại 1.219 thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam theo Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND ngày 06/11/2019 của UBND tỉnh như sau: Loại I: có 635 thôn, tổ dân phố. Loại II: có 416 thôn, tổ dân phố. Loại III: có 168 thôn, tổ dân phố. 

Đồng thời, UBND tỉnh giao Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

File đính kèm: quyết định 2603 /QĐ-UBND; Phụ lục 

Phương Thuận

Lượt xem:  315

Tin đã đưa
Xem theo ngày :