Xây dựng Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Nam, phiên bản 2.0

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ hai, ngày 28/09/2020 | 02:28 PM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2641/QĐ-UBND phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết xây dựng Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Nam, phiên bản 2.0.

Dự án xây dựng Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Nam, phiên bản 2.0 được giao cho Sở Thông tin và Truyền thông làm chủ đầu tư.

Mục tiêu của dự án nhằm tăng cường khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu, dùng chung các tài nguyên công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước với nhau và giữa cơ quan nhà nước với các cơ quan, tổ chức khác trên phạm vi toàn tỉnh; hướng tới tiết kiệm chi phí, thời gian trong hoạt động nội bộ của cơ quan nhà nước, cung cấp các dịch vụ cho người dân và doanh nghiệp một cách thuận tiện, hiệu quả nhất. Đồng thời, tăng cường khả năng giám sát, đánh giá đầu tư công nghệ thông tin; hướng tới triển khai Chính phủ điện tử đồng bộ với lộ trình phù hợp, hạn chế trùng lặp; tăng cường khả năng chuẩn hóa, bảo đảm an toàn thông tin trong triển khai Chính phủ điện tử.

Dự án được triển khai trong thời gian 2020-2021 với tổng kinh phí hơn 345 triệu đồng. Trong đó, chi phí khảo sát: 63 triệu đồng. - Chi phí xây dựng hơn 282 triệu đồng.

Nội dung thực hiện gồm: Khảo sát, thu thập số liệu về tình hình triển khai Chính quyền điện tử tại các ngành, địa phương. Nghiên cứu, xây dựng Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Quảng Nam, phiên bản 2.0.

UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông (chủ đầu tư) có trách nhiệm triển khai thực hiện dự án đạt mục tiêu đề ra, đảm bảo đúng quy định, quản lý sử dụng kinh phí đúng mục đích, đúng chế độ tài chính hiện hành và quyết toán theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Sở Tài chính phối hợp, hướng dẫn, giám sát chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

File đính kèm: Quyết định số 2641/QĐ-UBND.

Thúy Hằng

Lượt xem:  238

Tin đã đưa
Xem theo ngày :