Lựa chọn nhà thầu Dự án: Chống xói lở khẩn cấp và bảo vệ bờ biển xã đảo Tam Hải

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ hai, ngày 28/09/2020 | 02:47 PM (GMT +7)
UBND vừa ban hành quyết định 2625/QĐ-UBND, ngày 25/9/2020 về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Chống xói lở khẩn cấp và bảo vệ bờ biển xã đảo Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam (giai đoạn 4).

Theo đó, Dự án: Chống xói lở khẩn cấp và bảo vệ bờ biển xã đảo Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam (giai đoạn 4) có tổng cộng giá trị các gói thầu: 36.924.880.000 đồng, được trích từ nguồn ngân sách Trung ương.

Đồng thời, UBND tỉnh giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính phối hợp với các ngành chức năng liên quan theo dõi, hướng dẫn, giám sát chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT và Thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành.

File đính kèm: quyết định 2625/QĐ-UBND

Phương Thuận

Lượt xem:  322

Tin đã đưa
Xem theo ngày :