Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 43/CT-TW của Ban Bí Thư Trung ương Đảng (Khóa XI)

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 4, ngày 30/09/2020 | 03:05 PM (GMT +7)
Quảng Nam là tỉnh duyên hải miền Trung, có 18 huyện, thị, thành phố; 241 xã, phường,thị trấn; Dân số hơn 1,5 triệu người. Là tỉnh chịu hậu quả nặng nề trong chiến tranh nhất là trong kháng chiến chống Mỹ, ngoài sự tàn phá của bom đạn, còn chịu ảnh hưởng rất nặng nề của chất độc hóa học (Dioxin) do quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh.

Theo số liệu thống kê toàn tỉnh hiện có 35.000 người bị phơi nhiễm CĐHH (Dioxin), có cả ngàn người đã chết, hàng ngàn người bị ung thư và các bệnh nạn y khác, con cháu họ sinh ra bị dị dạng dị tật do chất độc Dioxin gây ra. Do vậy việc giải quyết hậu quả CĐHH và chăm sóc giúp đỡ nạn nhân CĐDC/Dioxin là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Đặc biệt từ sau khi có Chỉ thị 43 của Ban Bí thư. Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đã chăm lo tốt hơn đối với nạn nhân CĐDC/Dioxin, góp phần xoa dịu nỗi đau da cam.

Sau khi Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 43/CT-TW. Tỉnh ủy Quảng Nam đã ban hành Thông tri số 06/TT-TU ngày 10/6/2015 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả CĐHH do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam và chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân CĐDC/Dioxin thông tư này được quán triệt đến chi bộ.

Thực hiện Chỉ thị 43/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương, Thông tri 06/TT-TU của Tỉnh ủy Quảng Nam và Thông báo số 103/TB-TWH ngày 21/5/2015 của TWHội. Ngày 13/8/2015, Hội Nạn nhân CĐDC/Dioxin tỉnh Quảng Nam đã xây dựng Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị 43 cuả Ban Bí thư và Thông tri 06 của Tỉnh ủy với các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu, nhiệm vụ cụ thể để thực hiện, được triển khai sâu  rộng trong BCH; các huyện, thị, thành Hội trực thuộc và hội viên.

Đến cuối năm 2015, 18/18 huyện, thị, thành Hội đã tham mưu cho cấp ủy, Chính quyền ban hành văn bản chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 43 của Ban Bí thư và Thông tri 06 của Tỉnh ủy. Kết quả đến cuối năm 2015, có 14 Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Chỉ thị chỉ đạo thực hiện. Nhiều Đảng ủy, xã, phường, thị trấn hoặc UBND ban hành công văn quán triệt đến các ngành, đoàn thể triển khai thực hiện Chỉ thị. Đồng thời các huyện, thị, thành Hội đã xây dựng Chương trình hành động  thực hiện Chỉ thị ở các địa phương.

Sau khi triển khai thực hiện Chỉ thị đã nâng cao nhận thức ở các cấp ủy Đảng (nhất là cấp cơ sở), của chính quyền, các ngành, đoàn thể, xác định việc khắc phục hậu quả CĐHH do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam đối với môi trường và sức khỏe con người là vấn đề vừa cấp bách, vừa lâu dài, là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, của hệ thống chính trị và phải tiếp tục chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân CĐDC/Dioxin.

Ban tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan thông tin truyền thông tổ chức đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của toàn xã hội để khắc phục hậu quả và chung tay xoa dịu nỗi đau cho các nạn nhân CĐDC/Dioxin, tạo điều kiện thuận lợi cho Hội Nạn nhân tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhân kỷ niệm ngày thảm họa da cam, Chương trình tri ân những tấm lòng nhân ái hoặc Chương trình khách mời quay trên Đài PTTH tỉnh v.v… góp phần tuyên truyền về hậu quả CĐHH ở địa phương.

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở lao động TBXH, Sở Y tế, Hội Nạn nhân CĐDC/Dioxin; UBND các huyện,thị, thành phối phối hợp triển khai thực hiện pháp luật ưu đãi người có công nhằm thực hiện tốt chế độ, chính sách cho nạn nhân CĐDC/Dioxin, bảo đảm kịp thời, đúng chế độ, chính sách cho nạn nhân và hạn chế tối đa tiêu cực trong việc lợi dụng chính sách để hưởng chế độ, tạo điều kiện cho nạn nhân CĐHH gồm người tham gia kháng chiến bị nhiễm CĐHH và con đẻ của họ giám định y khoa để hưởng chế độ chính sách (nếu đủ điều kiện). Kết quả số người được công nhận là nạn nhân CĐDC/Dioxin đến nay là 6.335 người, trong đó người trực tiếp tham gia kháng chiến 4. người, con đẻ người tham gia kháng chiến 1.869 người.

Từ sau khi có Chỉ thị 43 của Ban Bí thư, Thông tri 06 của Tỉnh ủy việc sẻ chia, giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân cho nạn nhân thuận lợi hơn. Kết quả từ năm 2015 đến tháng 8/2020 toàn Hội đã vận động được là 37.412.472.363 đồng.

Hội Nạn nhân chất độc da cam/DIOXIN tỉnh hội nghị tổng kết công tác năm 2019.

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 43 của Ban Bí thư TWĐảng, các cấp ủy Chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể, các ngành, các cấp, các tổ chức, cá nhân có sự chuyển biến tích cực về nhận thức, quan tâm hơn đến việc chăm lo, giúp đỡ nạn nhân CĐDC/Dioxin, tạo điều kiện thuận lợi cho Hội các cấp hoạt động. Hầu hết các địa phương trong tỉnh đều ban hành văn bản chỉ đạo, thực hiện chỉ thị đến các cơ sở; các cấp Hội đều xây dựng chương trình hành động thực hiện Chỉ thị, đã cụ thể hóa từng công việc, thời gian nhất định.

Về chính sách, chế độ cho nạn nhân CĐDC/Dioxin được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi cho người bị phơi nhiễm CĐHH gồm người trực tiếp tham gia kháng chiến và con của người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm được giám định y khoa, nếu đủ điều kiện thì công nhận là nạn nhân CĐDC/Dioxin để được hưởng đầy đủ các chế độ do nhà nước quy định.

Cấp ủy, Chính quyền địa phương đã tạo điều kiện thuận lợi cho Hội các cấp hoạt động, đảm bảo nguồn kinh phí để giúp đỡ cho các tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ Đảng, nhà nước giao. Hoạt động Hội các cấp đổi mới, phát huy được vai trò trách nhiệm, thực sự là tổ chức đại diện lợi ích cho nạn nhân CĐDC/Dioxin.

Công tác chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân đã được các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh quan tâm, nhiều nhà hảo tâm thường xuyên chăm lo, giúp đỡ cho nạn nhân CĐDC/Dioxin cả về vật chất lẫn tinh thần góp phần xoa dịu nỗi đau da cam.

TD

Lượt xem:  228

Tin đã đưa