Phân bổ 200 tỷ đồng thực hiện dự án chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 5, ngày 01/10/2020 | 08:13 AM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2647/QĐ-UBND về việc phân bổ nguồn ngân sách Trung ương năm 2020 cho dự án Chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại (thành phố Hội An).

Cụ thể, UBND tỉnh phân bổ kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách Trung ương năm 2020 cho Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT, với kinh phí hai trăm tỷ đồng, để triển khai thực hiện dự án Chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại (thành phố Hội An).

UBND tỉnh giao Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng kế hoạch vốn được phân bổ đúng mục đích, hiệu quả; tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đảm bảo giải ngân kế hoạch vốn được giao theo quy định; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để cắt giảm, điều chuyển vốn cho các địa phương khác do không giải ngân theo thời hạn quy định; định kỳ báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư cho các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, UBND thành phố Hội An theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT triển khai thực hiện dự án đảm bảo tiến độ, kế hoạch yêu cầu và thực hiện công tác báo cáo giám sát đầu tư theo quy định.

File đính kèm: Quyết định số 2647/QĐ-UBND.

Thúy Hằng

Lượt xem:  208

Tin đã đưa
Xem theo ngày :