Hơn 2,8 nghìn tỷ đồng thực hiện kiên cố hóa hệ thống đường huyện và giao thông nông thôn

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 5, ngày 01/10/2020 | 08:55 AM (GMT +7)
HĐND tỉnh vừa ban hành Nghị quyết số 38 /NQ-HĐND thông qua Đề án Kiên cố hóa hệ thống đường huyện (ĐH) và giao thông nông thôn (GTNT) trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025.

Mục tiêu của Đề án phấn đấu đến năm 2025: Hệ thống ĐH: 100% hệ thống ĐH có mặt đường nhựa hoặc bê tông xi măng; 80% mặt đường có chất lượng tốt, có hệ thống thoát nước dọc được kiên cố; 70% công trình cầu, cống đạt quy mô vĩnh cửu;

Hệ thống đường GTNT: 88% đường GTNT được bê tông hóa; 75% đường có chất lượng tốt; 90% số xã đạt chuẩn nông thôn mới về tiêu chí giao thông; 99% thôn bảo đảm đường bê tông nối đến trung tâm, 40% đường trục xã và trục thôn có bề rộng 2 đạt tiêu chuẩn kỹ thuật; các công trình cầu, cống quan trọng được sửa chữa, nâng cấp với quy mô vĩnh cửu.

Đề án sẽ triển khai đầu tư xây dựng phát triển hệ thống ĐH và GTNT theo hướng kiên cố hóa các công trình đang khai thác, thực hiện trong giai đoạn từ năm 2021 đến hết năm 2025; ưu tiên kiên cố hóa các tuyến đường hiện có đến trung tâm xã, thôn và các tuyến đường có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông lớn, có vai trò quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội.

Tổng nguồn vốn thực hiện khoảng 2,8 nghìn tỷ đồng. Trong đó: Ngân sách tỉnh hỗ trợ trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 khoảng 1,5 nghìn tỷ đồng. Các địa phương bố trí ngân sách, lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình, dự án khác, huy động đóng góp của nhân dân và các nguồn vốn hợp pháp khác khoảng 1,2 nghìn tỷ đồng.

File đính kèm: Nghị quyết số 38 /NQ-HĐND.

Thúy Hằng

Lượt xem:  240

Tin đã đưa
Xem theo ngày :