Triển khai thực hiện chính sách giảm thuế TNDN đối với doanh nghiệp, HTX

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ hai, ngày 05/10/2020 | 07:58 AM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 5649/UBND-KTTH giới thiệu và giao nhiệm vụ thực hiện Nghị định số 114/2020/ NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 116/2020/QH14 của Quốc hội về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác.

Theo đó, UBND tỉnh thông báo đến đồng chí Chủ tịch, các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đề nghị các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố cập nhật, nghiên cứu Nghị định số 114/2020/NĐCP ngày 25/9/2020 của Chính phủ để nghiên cứu và thực hiện theo quy định.

Cục Thuế tỉnh chủ trì theo dõi, hướng dẫn các đơn vị liên quan triển khai thực hiện các quy định tại Nghị định số 114/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ theo quy định.

File đính kèm: Nghị định số 114/2020/ NĐ-CP.

Thúy Hằng

Lượt xem:  205

Tin đã đưa
Xem theo ngày :