Công bố điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020)

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ hai, ngày 05/10/2020 | 10:42 AM (GMT +7)
Sở TN&MT vừa có Công văn số 1903/STNMT-QLĐĐ đề nghị UBND tỉnh công bố, công khai điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh Quảng Nam.

Theo đó, Sở TN&MT đề nghị công bố công khai các nội dung sau: Nghị quyết số 83/NQ-CP ngày 7/10/2019 của Chính phủ về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh Quảng Nam; Bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của tỉnh Quảng Nam; Bản đồ kế hoạch sử dụng kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh Quảng Nam; Báo cáo thuyết minh tổng hợp điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh Quảng Nam.

Xem chi tiết tại đây.

TH

Lượt xem:  378

Tin đã đưa