Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị 43 của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 3, ngày 06/10/2020 | 09:28 AM (GMT +7)
Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 43 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, các cấp ủy Chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể, các ngành, các cấp, các tổ chức, cá nhân có sự chuyển biến tích cực về nhận thức, quan tâm hơn đến việc chăm lo, giúp đỡ nạn nhân CĐDC/Dioxin, tạo điều kiện thuận lợi cho Hội các cấp hoạt động.

Hầu hết các địa phương trong tỉnh đều ban hành văn bản chỉ đạo, thực hiện chỉ thị đến các cơ sở; các cấp Hội đều xây dựng chương trình hành động thực hiện Chỉ thị, đã cụ thể hóa từng công việc, thời gian nhất định.

Về chính sách, chế độ cho nạn nhân CĐDC/Dioxin được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi cho người bị phơi nhiễm CĐHH gồm người trực tiếp tham gia kháng chiến và con của người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm được giám định y khoa, nếu đủ điều kiện thì công nhận là nạn nhân CĐDC/Dioxin để được hưởng đầy đủ các chế độ do nhà nước quy định.

Cấp ủy, Chính quyền địa phương đã tạo điều kiện thuận lợi cho Hội các cấp hoạt động, đảm bảo nguồn kinh phí để giúp đỡ cho các tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ Đảng, nhà nước giao. Hoạt động Hội các cấp đổi mới, phát huy được vai trò trách nhiệm, thực sự là tổ chức đại diện lợi ích cho nạn nhân CĐDC/Dioxin.

Công tác chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân đã được các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh quan tâm, nhiều nhà hảo tâm thường xuyên chăm lo, giúp đỡ cho nạn nhân CĐDC/Dioxin cả về vật chất lẫn tinh thần góp phần xoa dịu nỗi đau da cam.

Trong thời gian đến, Hội Nạn nhân CĐDC/Dioxin tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ hội viên và nhân dân về thảm họa CĐHH do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam đối với môi trường và sức khỏe con người là vấn đề vừa cấp bách, vừa lâu dài. Kêu gọi mọi người cùng chung tay để khắc phục hậu quả và chăm lo giúp đỡ nạn nhân CĐDC/Dioxin.

Các cấp Hội tiếp tục phối hợp với các ngành liên quan và tư vấn cho nạn nhân có đủ điều kiện tiếp tục làm thủ tục hồ sơ giám định y khoa nếu mắc các loại bệnh tật do ngành chuyên môn quy định thì hưởng chế độ đối với nạn nhân CĐDC. Đồng thời quan tâm giúp đỡ các cháu là thế hệ 3, 4 bị phơi nhiễm CĐHH (chưa được hưởng chế độ).

Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của các cấp. Đối với các Hội đã sáp nhập vào Hội Chữ thập đỏ, Tỉnh Hội thường xuyên phối hợp với Hội Chữ thập đỏ chỉ đạo Hội Chữ thập đỏ các cấp thực hiện tốt chương trình phối hợp đã ký kết để chăm lo tốt hơn  nữa đối với nạn nhân CĐDC/Dioxin khó khăn trên địa bàn.

Trong công tác đối ngoại, thông qua các tổ chức Phi Chính phủ do cơ quan có thẩm quyền cho phép hoạt động với Hội. Hội các cấp tiếp tục kiên trì vận động để họ hiểu rõ về hậu quả CĐHH do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam và thông qua đó yêu cầu Mỹ phải có trách nhiệm với nạn nhân CĐDC/Dioxin và những vùng bị phơi nhiễm, khu vực bị tồn đọng CĐHH/Dioxin của Mỹ và hưởng ứng ủng hộ cuộc đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân CĐDC/Dioxin do TWH phát động.

Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước gắn với phong trào thi đua “Vì nạn nhân CĐDC/Dioxin” để thực hiện tốt công tác vận động nguồn lực giúp đỡ nạn nhân CĐDC/Dioxin vượt qua khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Tích cực kêu gọi sự giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để tạo nguồn nuôi dưỡng và bảo đảm các hoạt động dạy chữ, dạy nghề, phục hồi chức năng cho các cháu tại Trung tâm Bảo trợ nạn nhân CĐDC/Dioxin và TEKT tỉnh.

TD

Lượt xem:  128

Tin đã đưa